Vy över bostadsområde med flerbostadshus i orange tegel, fotografi.

Skarpnäcks stadsdelsområde

Skarpnäck är ett stadsdelsområde i sydöstra Stockholm och kännetecknas av närheten till naturområden och en mångsidig stadsmiljö bestående av både smalhus, lamellhus, punkthus och slutna kvarter.

Fakta

Stadsdelsområdets utvecklingsmöjligheter består av fortsatt komplettering och stärkning av de existerande värdena såsom bostäder, vägar och tillgång till naturområden.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Stadsdelar i Skarpnäck stadsdelsområde

Stadsutvecklingsområden i Skarpnäcks stadsdelsområde

I Skarpnäcks stadsdelsområde finns ett antal större projekt, så kallade stadsutvecklingsområden.

Utvecklingsmöjligheter i Skarpnäcks stadsdelsområde

Översiktsplanen för Stockholms stad beskriver hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. För varje stadsdelsområde finns övergripande beskrivningar av möjligheterna till stadsutveckling.

Uppdaterad