Gamla Enskede

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde

Stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör består av stadsdelarna Bandhagen, Enskede gård, Enskedefältet, Gamla Enskede, Hagsätra, Högdalen, Johanneshov, Rågsved, Stureby, Årsta, Örby och Östberga. Här ligger också ett av stadens fyra fokusområden; Hagsätra-Rågsved.

Ett av fyra fokusområden

I översiktsplan för Stockholm lyfter staden särskilt fram fyra områden som är viktiga att utveckla vad gäller bostadsbyggande, stadsutveckling och social hållbarhet. De kallas fokusområden och Hagsätra-Rågsved är ett av dessa.

Här finns ett särskilt fokus på social hållbarhet, jämställdhet och att bryta den geografiska segregationen. Därför är offentliga miljöer där människor möts extra viktiga. Här planeras för ungefär 3 000 nya bostäder, fler förskolor, parker och lokaler för service och kultur. Genom att stärka de båda centrumen skapas en mer levande och trygg miljö.

Uppdaterad