Gasklocka 1

Gasklocka i tegel
Gasklocka 1. Bild: Exploateringskontoret

Gasklocka 1 ska restaureras och omvandlas till ett hotell.

Byggnaden hör till gasverkets första utbyggnadsetapp som påbörjades 1890 och produktionen igångsattes hösten 1893. Gasklockan är en av de, från sin byggnadstid, bäst bevarade byggnader på gasverksområdet och ritades av Ferdinand Boberg. Gasklockan har kulturhistorisk betydelse för området som helhet.

I en gasklocka mellanlagrades gas för anpassning till den dygnsvariation som uppstår vid leverans till hushåll och industri. Gasklocka 1 är en våtklocka där gasen innesluts i en behållare med vattenlås.

Gasklockans stora vilande byggnadsvolym består av höga murar med markerad vertikalitet. De röda tegelfasaderna består av trettiotvå fack med lika många kraftiga strävpelare. Varje fack rymmer tre, över varandra placerade, fönsterpar med raka valv. Murarna står på en omsorgsfullt formad sockelmur av granit. Gasklockans interiör består av en stor rumsvolym och av gasbehållaren med dess hjässa och vattenlås. Under marknivån finns klockkaret i vilket gasbehållaren är nedsänkt.

Byggaktör för Gasklocka 1 är CA Fastigheter. 

Byggår: 1893
Area BTA: 1933 m²

Uppdaterad