Hus 13, Verkstadshus II

Verkstadshus II, Hus 13. Bild: Nyréns Arkitektkontor

Verkstadshuset har tillsammans med två nya byggnader blivit en skola, Bobergsskolan, med plats för 900 elever som invigdes hösten 2019.

Verkstadshuset ritades av Hjalmar Westerlund. Arkitekturen följer den mall som vid samma tid tillämpades för vattengasverket hus 22 och reningshuset hus 10. Verkstadsbyggnaden gavs på ett motsvarande sätt en gedigen utformning med rättframt enkel planlösning och uppbyggnad. Fasadartikuleringen utgår från en enkel princip om att rundbågiga gjutjärnsfönster grupperats parvis i en täta långa rader.

Gasverkets utvidgning ledde till utökade behov av teknisk service av anläggningar och reparation. För ändamålet byggdes verkstadshus II som närmast kan liknas vid en mekanisk verkstad. Byggnaden har kulturhistoriskt värde för området som helhet.

Bobergsskolan består visuellt av tre byggnader, varav hus 13 är befintlig. Byggnaderna binds samman av en sockelvåning. Skolan planeras inledningsvis för årskurserna F-6 med möjlighet att ställas om för elever upp till nionde klass. Skolan med plats för 900 elever blev färdig och tog emot sin första elever hösten 2019.

Byggherre är SISAB.

Byggår: 1910, tillbyggd på 50-talet, ombyggd 2019.
Area BTA: 1052 m²

Bobergsskolan

Uppdaterad