Hus 20, Maskinhus

Maskinhus, hus 20

Maskinhuset ligger mellan Bobergsgatan och Evenemangstorget. Byggnaden planeras för att innehålla restaurang och handel på bottenplan samt kontor i de två övre planen. De första hyresgästerna flyttade in under 2019.

Maskinhuset tillhörde den ursprungliga bebyggelsen på Gasverket och bestod av ett stort maskinrum och ett torn med cisterner. Runt 1935 inträffade en explosion som skadade maskinhusets västra del. Största delen av maskinhuset revs och ersattes 1938 med ett enda stort maskinhus ritat av Åke Tengelin. Grundläggning av betong med källare innehållande tjärgravar och betonggolv. Stomkonstruktion med fackverkstakstolar och pelare i järn med utfackningsväggar av tegel. Västra gaveln har en betongkonstruktion klädd med tegel. Taket är gjutet av betong. Bjälklagen i den äldre delen vilar troligen på stålbalkar. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och behöver renoveras och moderniseras för att uppfylla stadens miljömål..

Maskinhuset planeras för att innehålla restaurang och handel på bottenplan samt kontor i de två övre planen. Den öppna butiksverksamheten gör det lätt att komma in i och uppleva byggnaden.

Systembolaget och Society of Lifestyle flyttade in i lokalerna hösten 2019.

Nominerad till Årets Stockholmsbyggnad 2020

Byggherre är CA Fastigheter.

Byggår: 1937-1938
Area: cirka 800 m²

Uppdaterad