Hus 8, Reningshus

Perspektiv från Bobergsgatan mot hus 8 till höger och hus 20 till vänster. Illustration: Koncept Stockholm

Hus 8 planeras för handel- och kontorsverksamhet som ska bidra till aktivitet kring Evenemangstorget.

Hus 8, Reningshuset, ritades av Ferdinand Boberg och färdigställdes 1893 som maskinhall för rening av kolgas. Huset byggdes som en stor hall med källare i suterräng och lanternin i taket. Stilen var nationalromantisk med rött tegel, granitsockel och trappstensgavlar. Byggnaden befinner sig i slutet av den gamla produktionskedjan för gas och har en hög bearbetning i sin utformning och detaljering med fina arkitektoniska kvaliteter. 1915 byggdes reningshuset om och den ursprungliga hallen delades i två delar.

Berghs School of Communication flyttar in under hösten 2020 och planerar att öppna sin verksamhet under januari 2021.

Byggnaden utgår, tillsammans med hus 9 och 10, fond till Evenemangstorget och gräns mot Klockparken vid gasklockorna. Den planerade handels- och kontorsverksamheten i byggnaden ska bidra till aktivitet kring Evenemangstorget.

Tillgängliga entréer förläggs in mot hus 9 för att även befolka gränden och bevara fasaden mot Bobergsgatan.

Byggherre är CA Fastigheter.


Byggår: 1893

Area BTA: 3060 m²

Uppdaterad