Hus 8, Reningshus

Perspektiv från Bobergsgatan mot hus 8 till höger och hus 20 till vänster. Illustration: Koncept Stockholm

Hus 8 planeras för handel- och kontorsverksamhet och under 2021 flyttade Berghs School of Communications in i huset. Byggnaden tilldelades Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2021.

Hus 8, Reningshuset, ritades av Ferdinand Boberg och färdigställdes 1893 som maskinhall för rening av kolgas. Huset byggdes som en stor hall med källare i suterräng och lanternin i taket. Stilen var nationalromantisk med rött tegel, granitsockel och trappstensgavlar. Byggnaden befinner sig i slutet av den gamla produktionskedjan för gas och har en hög bearbetning i sin utformning och detaljering med fina arkitektoniska kvaliteter. 1915 byggdes reningshuset om och den ursprungliga hallen delades i två delar.

I januari 2021 öppnade Berghs School of Communication sin verksamhet i det gamla reningshuset. 

Byggnaden vann Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2021.

Ur juryutlåtandet:
"Projektet visar föredömligt på hur tillvaratagandet av existerande värden kan leda till kvalitativa, långsiktiga och hållbara lösningar. Byggnaden har återbrukats i sin helhet, få material har tagits bort och få nya har tillförts."

Byggnaden utgår, tillsammans med hus 9 och 10, fond till Evenemangstorget och gräns mot Klockparken vid gasklockorna. Den planerade handels- och kontorsverksamheten i byggnaden ska bidra till aktivitet kring Bobergs torg.

Tillgängliga entréer förläggs in mot hus 9 för att även befolka gränden och bevara fasaden mot Bobergsgatan.

Byggherre är CA Fastigheter.

Byggår: 1893
Area BTA: 3060 m²

Under 2021 flyttade Berghs School of Communications in i huset. Foto: Hilda Randulv

Uppdaterad