Hus 9, Regenerationshus

Regenerationshus, Hus 9. Bild: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Spårvägsmuseet flyttar in i regenerationshuset med sin fordonssamling och berättelsen om Stockholms kollektivtrafikhistoria och framtidsvisioner.

Regenerationshuset tillhör Ferdinand Bobergs ursprungliga anläggning och uppfördes i ett plan utan källare. Byggnaden ligger bakom reningshuset hus 8 och fick därför en enklare fasadbehandling. Byggnaden användes för regenerering av myrmalm som användes i reningsprocessen.

Vid 1900-talets början användes hela byggnaden som regenerationshus. 1915 höjdes den östra delen av byggnaden till dagens utseende och det kross- och uppfordringsverk som syns i exteriören som takuppbyggnad tillkom. På 1930-talet höjdes den västra delen av byggnaden och byggnaden fick den exteriör som fortfarande är bevarad. Regenerationshuset har kulturhistorisk betydelse för området som helhet.

Spårvägsmuseet flyttar in i regenerationshuset med sin fordonssamling och berättelsen om Stockholms kollektivtrafikhistoria och framtidsvisioner. Gatuplanets museibutik och vindsvåningens kafé kommer vara öppna även för stadsflanörer.

Spårvägsmuseet planerar att öppna sin verksamhet under 2021.

Byggherrar är Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting

Byggår: 1892, tillbyggd 1915
Area BTA: 4479 m²

Spårvägsmuseets webbplats

Perspektiv entré hus 9. Bild: AIX Arkitekter

Uppdaterad