dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Ny gång- och cykelbana längs Flatenvägen

Skarpnäck

Flatenvägen är ett viktigt cykelstråk för pendlare i Stockholms län. Idag är möjligheterna att cykla på vägen begränsade och därför vill staden förbättra framkomligheten och öka tryggheten för cyklister. I projektet ingår även anläggande av en ny gångbana samt ny belysning längs hela sträckan.

 

Projektfakta

Bättre framkomlighet med nya gång- och cykelbanor

Den nya gång- och cykelbanan på cirka 1,1 km, ska anläggas längs Flatenvägen i Skarpnäck, mellan korsningen med Sandåkravägen och korsningen med Flygfältsgatan. Bilkörfälten kommer att bli smalare för att skapa utrymme för den nya gång- och cykelbanan. Anläggandet av ny och bredare gång- och cykelbana längs Flatenvägen innebär att kontoret främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik i linje med Stockholms stads framkomlighetsstrategi.

Ny belysning och breddad gång- och cykelbana ska ge ökad upplevd trygghet

I och med att en breddad gång- och cykelbana anläggs blir det lättare och säkrare för barn att kunna cykla och gå längs Flatenvägen. Ny belysning gör också att sträckan upplevs tryggare för dem som nyttjar den.

Start hösten 2018

Arbetet på platsen började i september 2018 och beräknas vara klart sommaren 2019.

Påverkan i området

Buss 180 leds om under arbetet, och går istället längs Flygfältsgatan. Flatenvägen är öppen för biltrafik under arbetet men framkomligheten kan vara begränsad. Gång- och cykel kan trafikera vägen som vanligt även om vissa mindre omledningar kan ske.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar projektet. Projektet kommer upphandlas som totalentreprenad.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad