Projekt Genomfört

Ny gång- och cykelbana längs Flatenvägen

Skarpnäck

Flatenvägen är ett viktigt cykelstråk för hela Stockholms län. Tidigare var möjligheterna att cykla på vägen begränsade och därför har staden förbättrat framkomligheten och ökat tryggheten för cyklister. I projektet ingick även att anlägga en ny gångbana samt ny belysning längs hela sträckan.

Projektfakta

Bättre framkomlighet med nya gång- och cykelbanor

Den nya gång- och cykelbanan på cirka 1,1 kilometer och är anlagd längs Flatenvägen i Skarpnäck, mellan korsningen med Sandåkravägen och korsningen med Flygfältsgatan. Bilkörfälten har blivit smalare för att skapa utrymme för den nya gång- och cykelbanan.

Ny belysning och breddad gång- och cykelbana ska ge ökad upplevd trygghet

I och med den breddade gång- och cykelbanan blir det lättare och säkrare för barn att kunna cykla och gå längs Flatenvägen. Ny belysning gör också att sträckan upplevs tryggare för dem som nyttjar den.

Klart sommaren 2019

Arbetet på platsen började i september 2018 och blev klart i juni 2019.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerade projektet. Projektet upphandlades som totalentreprenad.

Vill du veta mer?

Genomförandebeslut, 23 november 2017

Cykelbana längs Flatenvägen, Insyn Sveriges webbplats

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad