Projekt Genomfört

Ny gång- och cykelbana längs Flatenvägen

Skarpnäck

Flatenvägen är ett viktigt cykelstråk för pendlare i Stockholms län. Tidigare var möjligheterna att cykla på vägen begränsade och därför har staden förbättrat framkomligheten och ökat tryggheten för cyklister. I projektet ingår även anläggande av en ny gångbana samt ny belysning längs hela sträckan.

Projektfakta

Bättre framkomlighet med nya gång- och cykelbanor

Den nya gång- och cykelbanan på cirka 1,1 km, anläggs längs Flatenvägen i Skarpnäck, mellan korsningen med Sandåkravägen och korsningen med Flygfältsgatan. Bilkörfälten blir smalare för att skapa utrymme för den nya gång- och cykelbanan. 

Ny belysning och breddad gång- och cykelbana ska ge ökad upplevd trygghet

I och med den breddade gång- och cykelbanan blir det lättare och säkrare för barn att kunna cykla och gå längs Flatenvägen. Ny belysning gör också att sträckan upplevs tryggare för dem som nyttjar den.

Klart sommaren 2019

Arbetet på platsen började i september 2018 och blev klart i juni 2019.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar projektet. Projektet upphandlas som totalentreprenad.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad