Bilväg med cykelbana och trottoar. Foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny gång- och cykelbana längs Flatenvägen

Skarpnäck

Flatenvägen är ett viktigt cykelstråk för hela Stockholms län. Stockholms stad har förbättrat framkomligheten och ökat tryggheten för cyklister, anlagt en ny gångbana och satt upp ny belysning längs hela sträckan.

Den nya gång- och cykelbanan på cirka 1,1 kilometer och är anlagd längs Flatenvägen i Skarpnäck, mellan korsningen med Sandåkravägen och korsningen med Flygfältsgatan. Bilkörfälten har blivit smalare för att skapa utrymme för den nya gång- och cykelbanan.

Ny belysning och breddad gång- och cykelbana ska ge ökad upplevd trygghet

I och med den breddade gång- och cykelbanan blir det lättare och säkrare för barn att kunna cykla och gå längs Flatenvägen. Ny belysning gör också att sträckan upplevs tryggare för dem som nyttjar den.

Tidsplan

Arbetet på platsen började i september 2018 och blev klart i juni 2019.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Stockholms stad planerade projektet. Projektet upphandlades som totalentreprenad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Skarpnäck

Pågående och planerade cykelprojekt

Genomförda cykelprojekt

Uppdaterad