Utvecklingsmöjligheter på Södermalm

Vy över södra hammarbyhamnen vid Sofia och Hammarby Sjöstad.
Innerstaden växer. Ny bebyggelse i Hammarby sjöstad, Gullmarsplan, Skanstull, Årsta och Östberga kopplar samman Södermalm med områden söderut. Foto: Lennart Johansson.

Södermalm har ett rikt stads- och näringsliv med möjlighet att komplettera stadsmiljön på flera platser. I stadsdelsområdet ligger Gamla stan och Riddarholmen; Stockholms vagga med spår från medeltid fram till idag.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Södermalm stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

Den centrala staden växer utåt och ny bebyggelse kopplar samman Södermalm med Hammarby sjöstad och Gullmarsplan, Hammarbyhöjden, Årsta och vidare mot Östberga.

Natur och miljö

Det är brist på parker på Södermalm. Därför är det viktigt att bevara och ta till vara möjligheter till mer grönska på fastigheter, torg och gator.

Årsta holmar utreds tillsammans med Årstaskogen för naturreservatsbildning

Skola, idrott och kultur

För en levande och trygg stadsmiljö behöver skolor, idrott, kultur och föreningsliv få tillräckligt utrymme. Till 2040 finns ett behov motsvarande två nya skolor. För idrott är behovet tre nya konstgräsplaner och två nya idrottshallar.

Trafik och kommunikationer

En utbyggd tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort ger nya stationslägen vid Sofia och Norra Hammarbyhamnen. Detta ger möjligheter till ökad stadsutveckling.

Utveckling i stadsdelarna

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

Historisk bild över stockholm

I stadsdelsområdet finns en mängd värdefulla och karaktäristiska kulturhistoriska miljöer.

Gamla stan är Stockholms historiska centrum och grundlades redan på 1200-talet. Södermalm består till stor del av tät rutnätsstad med en blandning av verksamheter och bostäder.

Fakta

 • Södermalm

  128 684

  invånare 2016

 • Södermalm

  148 486

  invånare 2040

 • Hela Stockholms stad

  1 300 000

  invånare 2040

Lär dig mer

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad