Gasklocka 2

Gasklocka i tegel mot en blå himmel.
Gasklocka 2. Bild: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Den stora tegelgasklockan i Norra Djurgårdsstaden omvandlas till en ny kulturscen i Stockholm. Gasklocka 2, som stod färdig 1899, är ritad av Ferdinand Boberg. Den är en del av Gasverket, ett område som nu håller på att förvandlas från stängd industri till en plats med stort utbud av service, kontor, handel och upplevelser.

Nyheter

Projektfakta

Gasklocka 2 ritades av Ferdinand Boberg och stod klar 1899, för att året efter gå i produktion. Gasklocka 2 är en av två tegelgasklockor som finns i Norra Djurgårdsstaden och deras utformning påminner om varandra, även om Gasklocka 2 är betydligt större. Den är dessutom en av de bäst bevarade byggnaderna i gasverksområdet och har stort kulturhistoriskt värde för området som helhet.

Gasklockans stora byggnadsvolym består av höga murar som står på en sockelmur av granit. De röda tegelfasaderna består av trettiotvå fack med lika många kraftiga strävpelare. Varje fack rymmer tre fönsterpar med raka valv. Under marknivån finns klockkaret i vilket gasbehållaren var nedsänkt. I gasklockan mellanlagrades gas som levererades till hushåll och industri i Stockholm under 92 år.

  • Byggår: 1899
  • Area BTA: 2365 m²

Omvandlas till scen

I Gasklocka 2 kommer en scen med ett brett kulturutbud att byggas och ambitionen är att den ska öppna hösten 2026. Genomförandebeslutet togs under hösten 2021 och staden har avtalat med Cirkus Venues om drift av verksamheten. Staden kommer att äga och förvalta byggnaden. Ambitionen är att tillsammans med Cirkus Venue skapa en destination och central mötesplats som attraherar både närområdet, Stockholm och världen. Genom en variation av evenemang och aktiviteter är planen att skapa ett levande hus under så stor del av dygnet som möjligt.

För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla anläggningen, dess volym och rymd så byggs scenen som en egen byggnad inuti Gasklockan. På taket av den inre byggnaden kommer utrymme finnas för både restaurang och event, som kan ta emot cirka 1 000 gäster. Salongen med den stora scenen kommer att rymma cirka 1 750 platser för sittande publik och med stående publik kan Gasklocka 2 ta emot 2 300 personer som mest. Utöver det kommer lokalen att kunna ställas om till bankett och anpassas för krogshower. Idag saknas en scen av den storleken i Stockholm, som också kan erbjuda en så mångsidig användning.

Genomförandebeslut om scen i Gasklocka 2 (pdf)

Tidplan:

  • 2022: Förberedande arbeten såsom renovering av fönstren, demolering av tak, sprängning av grunden.
  • 2023: Gjutningen av ny bottenplatta om 2 500 kvadratmeter för den nya scenbyggnaden. Byggstart och byggnation av scen påbörjas. Fasad- och fönsterrenovering färdigställs. 
  • 2026: Evenemangsverksamhet beräknas komma i gång under hösten.

Nyfiken på hur Gasklocka 2 i Gasverket kommer att bli? Häng med in på en tur genom de elva våningarna.

Pågående arbeten

Bildgalleri

Flygbild över Norra Djurgårdsstaden med två tegelgasklockor i förgrunden. På mark och byggnader ligger ett vitt snötäcke.
Gasklocka 2 är den högra av de två tegelgasklockorna.
Tegelfasad med två stora öppningar i.
Nya öppningar tas fram i fasaden, som ska bli huvudentréer, personal- och varuingångar samt nödutgångar. Hur många öppningar som får utföras styrs av detaljplanen.
Tak monteras ner på tegelgasklocka.
Rivning av taket på Gasklocka 2 under mars 2022.
Takkrön med röda tegelstenar och vita mindre torn.
Under 2023 renoveras fasaden till Gasklocka 2
Del av vägg med röda tegelstenar som är sönder på vissa ställen.
Under 2023 renoveras fasaden till Gasklocka 2
Gasklocka 2 invändigt. Flera fönster och i mitten syns en berggrund.
Interiör av Gasklocka 2. Foto: Eric Cung Dinh
Visualisering av scen. Flera människor sitter i publiken.
Visualisering: Tengbom
Visualisering av Gasklocka 2. Flera människor som minglar.
Visualisering: Tengbom
Visualisering av människor som står i trappa.
Visualisering: Tengbom
Barn och vuxna som går eller cyklar. Tegelgasklocka i bakgrunden.
Foto: Lennart Johansson

Uppdaterad