Gasklocka 2

Gasklocka 2. Bild: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Gasklocka 2 med dess unika kulturhistoriska och byggnadsmässiga värden erbjuder fantastiska möjligheter att skapa en scen.

Gasklocka 2 ritades av Ferdinand Boberg och stod klar 1899, sex år efter Gasklocka 1. Utformningen av gasklockorna påminner om varandra, men de varierar något i dekorationerna. Den stora skillnaden är proportionerna, gasklocka 2 är betydligt större.

Gasklocka 2 är en av de bäst bevarade byggnaderna i gasverksområdet och har stort kulturhistoriskt värde för området som helhet.

Gasklockans stora vilande byggnadsvolym består av höga murar som står på en sockelmur av granit. De röda tegelfasaderna består av trettiotvå fack med lika många kraftiga strävpelare. Varje fack rymmer tre fönsterpar med raka valv. Gasklockans interiör består av en rumsvolym som är större än den i Gasklocka 1, och av gasbehållaren med dess hjässa och vattenlås. Under marknivån finns klockkaret i vilket gasbehållaren är nedsänkt.

I en gasklocka mellanlagrades gas för anpassning till den dygnsvariation som uppstår vid leverans till hushåll och industri.

Byggår: 1899
Area BTA: 2365 m²

Uppdaterad