Gasklocka 2

Gasklocka i tegel mot en blå himmel.
Gasklocka 2. Bild: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Den stora tegelgasklockan i Norra Djurgårdsstaden omvandlas till en ny kulturscen i Stockholm. Gasklocka 2, som stod färdig 1899, är ritad av Ferdinand Boberg. Den är en del av Gasverket, ett område som nu håller på att förvandlas från stängd industri till en plats med stort utbud av service, kontor, handel och upplevelser.

Nyheter

Projektfakta

Gasklocka 2 ritades av Ferdinand Boberg och stod klar 1899, för att året efter gå i produktion. Gasklocka 2 är en av två tegelgasklockor som finns i Norra Djurgårdsstaden och deras utformning påminner om varandra, även om Gasklocka 2 är betydligt större. Den är dessutom en av de bäst bevarade byggnaderna i gasverksområdet och har stort kulturhistoriskt värde för området som helhet.

Gasklockans stora byggnadsvolym består av höga murar som står på en sockelmur av granit. De röda tegelfasaderna består av trettiotvå fack med lika många kraftiga strävpelare. Varje fack rymmer tre fönsterpar med raka valv. Under marknivån finns klockkaret i vilket gasbehållaren var nedsänkt. I gasklockan mellanlagrades gas som levererades till hushåll och industri i Stockholm under 92 år.

  • Byggår: 1899
  • Area BTA: 2365 m²

Omvandlas till scen

I Gasklocka 2 kommer en scen med ett brett kulturutbud att byggas och ambitionen är att den ska öppna hösten 2026. Genomförandebeslutet togs under hösten 2021 och staden har avtalat med Pophouse om drift av verksamheten. Staden kommer att äga och förvalta byggnaden. För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla anläggningen, dess volym och rymd så byggs salongen med scenen som en egen byggnad inuti Gasklockan, en så kallad "box i boxen". Salongen kommer att rymma 1 750 platser för sittande publik eller 2 300 för stående publik. På taket av den inre byggnaden finns plats för restaurang och event.

Tidplan:

  • 2022: Förberedande arbeten såsom renovering av fönstren, demolering av tak, sprängning av grunden
  • 2023: Byggstart
  • 2026: Evenemangsverksamhet beräknas komma igång

Pågående arbeten

Bildgalleri

Flygbild över Norra Djurgårdsstaden med två tegelgasklockor i förgrunden. På mark och byggnader ligger ett vitt snötäcke.
Gasklocka 2 är den högra av de två tegelgasklockorna.
Tak monteras ner på tegelgasklocka.
Rivning av taket på Gasklocka 2 under mars 2022.
Gasklocka 2 invändigt. Flera fönster och i mitten syns en berggrund.
Interiör av Gasklocka 2. Foto: Eric Cung Dinh
Visualisering av scen. Flera människor sitter i publiken.
Visualisering: Tengbom
Visualisering av Gasklocka 2. Flera människor som minglar.
Visualisering: Tengbom
Visualisering av människor som står i trappa.
Visualisering: Tengbom
Barn och vuxna som går eller cyklar. Tegelgasklocka i bakgrunden.
Foto: Lennart Johansson

Inuti gasklocka 2 - Film

Uppdaterad