Lokala utvecklingsmöjligheter

Liljeholmen/Marievik. Bild: Simon Gate
Liljeholmen/Marievik. Bild: Simon Gate

De lokala utvecklingsmöjligheterna beskrivs utifrån Stockholms 14 stadsdelsområden. Informationen är förkortad och anpassad för webben.

Nya möjligheter

Stockholm förändras när staden byggs tätare, när stadsdelar knyts närmare och när områden kompletteras för att möta nya behov. Utvecklingen innebär nya möjligheter för staden och de som bor och verkar här. Tätare stadsdelar ger dels fler bostäder och bättre förutsättningar för lokal service, dels underlättar det vardagslivet och minskar transporterna. 

Stadsutvecklingskarta

Du kan flytta runt kartan, zooma in på delar du är intresserad av eller gå direkt till ett stadsdelsområde via de svarta dropparna. I kartans övre vänstra hörn, under ikonen med ett i, finns en förklaring vad de olika symbolerna och fälten betyder. 

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad