Flervåninghus kantar vattnet och lyser upp i mörkret. Byggkranar syns över hustaken.
Liljeholmen/Marievik. Bild: Simon Gate

Lokala utvecklingsmöjligheter

De lokala utvecklingsmöjligheterna beskrivs utifrån Stockholms elva stadsdelsområden. Informationen är förkortad och anpassad för webben.

Nya möjligheter

Stockholm förändras när staden byggs tätare, stadsdelar knyts närmare och områden kompletteras för att möta nya behov. Utvecklingen innebär nya möjligheter för staden och de som bor och verkar här. Tätare stadsdelar ger dels fler bostäder och bättre förutsättningar för lokal service, dels underlättar det vardagslivet och minskar transporterna.

Stadsdelsområden

För varje stadsdelsområde finns övergripande beskrivningar av möjligheterna till stadsutveckling.

Stadsutvecklingskarta

Du kan flytta runt kartan, zooma in på delar du är intresserad av eller gå direkt till ett stadsdelsområde via de svarta dropparna. I kartans övre vänstra hörn, under ikonen med ett i, finns en förklaring vad de olika symbolerna och fälten betyder.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Så planeras stadsutveckling

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad