Dialog och delaktighet

Genom dialog får vi bättre kunskap och förslag på hur områden kan utvecklas. Vi kartlägger till exempel miljöer ur barns perspektiv, genomför intervjuer och olika undersökningar.

Dialoger i Järva

Det har gjorts ett flertal dialoger i Järva, här kan du läsa om några av dem. 

Uppdaterad