Slakthusområdet

Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en urban stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samsas med nya parker och torg. I kontrast till de närliggande arenorna i stort format ska Slakthusområdet med sin hundraåriga historia erbjuda mat, kultur och upplevelser i småskalig miljö. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och utvecklas tillsammans med tusentals nya bostäder och arbetsplatser.

Nyheter

Pågående arbeten

Här hittar du information om gjorda, pågående och kommande arbeten i Slakthusområdet.

Projektfakta

Målbild

Slakthusområdets målbild tydliggör områdets djup och bredd. Den rika historien finns närvarande i områdets utveckling. Målbilden är nedbruten i fem målområden som beskrivs nedan.

Övergripande målbild 2030

Slakthusområdet utvecklas hållbart med respekt för sin unika historia och funktionella arkitektur. Tusentals boende, arbetande, studerande och besökare bidrar till ett levande folkliv dag som natt.

Området erbjuder ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser, där alla känner sig välkomna. Gator, parker och torg är inbjudande och tillåtande mot gående och cyklister. Mångfalden av verksamheter och evenemang bidrar till områdets identitet och dynamiska förändring. Kollektivtrafiken är utbyggd och Slakthusområdet är tydligt ihopkopplat med kringliggande områden.

Se även filmer om Slakthusområdets målbild och utveckling. 
Rörligt media om Slakthusområdet

De olika etapperna i området

Bo, verka och bygg

Information för dig som är intresserad av att bo, finnas och bedriva verksamhet eller vara med att utveckla Slakthusområdet.

Frågor och svar

Informationsmaterial

Under respektive ikon nedan finns information om Slakthusområdet uppdelat på Rörlig media (podd och filmer), Tryckt media (promenadkarta, informationsblad och nyhetsbrev) och Digital media (360-vyer, 3D-modell och livekamera).

Bildgalleri

Målbild Nära och levande folkliv för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Nära och levande folkliv för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Utveckling med respekt för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Utveckling med respekt för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Välkomnande blandstad för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Välkomnande blandstad för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Gaturum som mötesplatser för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Gaturum som mötesplatser för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Flexibel och hållbar mobilitet för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Flexibel och hållbar mobilitet för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Illustrationsplan över nya Slakthusområdet, maj 2022
Illustrationsplan över nya Slakthusområdet, maj 2022
Strukturplan indelad med Slakthusområdets olika etapper och detaljplaner, maj 2022.
Strukturplan indelad med Slakthusområdets olika etapper och detaljplaner, maj 2022.
Rivning av första byggnaden i Slakthusområdet våren 2019.
Rivning av första byggnaden i Slakthusområdet våren 2019.
Flygbild Slakthusområdet och Arenaområdet 2013, Stockholms stad
Flygbild Slakthusområdet och Arenaområdet 2013, Stockholms stad
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygvy över Slakthusområdet, vår 2022.
Flygvy över Slakthusområdet, vår 2022.
3D-vy över Slakthusområdet från Enskede Gård med inlagda detaljplaner markerade. Bruna byggnader är befintliga och gula byggnader är inte planlagda ännu.
3D-vy över Slakthusområdet från Enskede Gård med inlagda detaljplaner markerade. Bruna byggnader är befintliga och gula byggnader är inte planlagda ännu.
Flygvy över Slakthusområdet, vår 2022.
Flygvy över Slakthusområdet, vår 2022.
3D-vy över Slakthusområdet med inlagda detaljplaner markerade. Bruna byggnader är befintliga och gula byggnader är inte planlagda ännu.
3D-vy över Slakthusområdet söderifrån med inlagda detaljplaner markerade. Bruna byggnader är befintliga och gula byggnader är inte planlagda ännu.

Studiebesök/Study visits

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Dialog/samråd

Historik

Slakthusområdet i siffror

 • Tusentals

  bostäder

  och arbetsplatser inom kontor, handel och service

 • Byggstart bostäder

  2024

  Första inflyttning 2025/2026

 • Området klart

  2033

  Ny destination i Stockholm med mat, kultur och upplevelser

Kontakt

Fredrik Wallin

Projektledare, exploateringskontoret

Lovisa Kihlborg

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

In English

Uppdaterad