Slakthusområdet
Slakthusområdet

Slakthusområdet

Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en urban stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samsas med nya parker och torg. I kontrast till de närliggande arenorna i stort format ska Slakthusområdet med sin hundraåriga historia erbjuda mat, kultur och upplevelser i småskalig miljö. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och utvecklas tillsammans med tusentals nya bostäder och arbetsplatser.

Inbjudan till samråd

Nyheter

Projektfakta

Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en unik destination med fokus på mat, kultur och upplevelser. Området planeras för tusentals nya bostäder och arbetsplatser och ett stort utbud av handel, service och tjänster. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader restaureras och öppnas upp med nytt innehåll, samtidigt som den nya arkitekturen präglas av det befintliga områdets karaktär.

Med många nya bostäder, skolor och arbetsplatser blir det en blandad stadsmiljö där det kommer att bli attraktivt att gå, cykla och åka kollektivtrafik. Stockholms stad, tillsammans med ett 20-tal samarbetspartners och intressenter, håller ihop utvecklingen av Slakthusområdet till en mötesplats där alla ska känna sig välkomna.

Brett samarbete

Ett 20-tal byggaktörer och fastighetsutvecklare är involverade i utvecklingen och fler markanvisningar planeras framöver.

Tidplan

 • 8 december 2015 till 1 februari 2016, Programsamråd
 • 2 februari 2017, Godkännande av program och inriktningsbeslut
 • 22 februari 2018, Start-PM för första etappen klar och beslutad
 • 30 augusti 2018, avsiktsförklaring med Atrium Ljungberg presenteras
 • December 2018, rivning av den första byggnaden påbörjas
 • 25 januari 2019, klart avtal med Atrium Ljungberg för delar av Slakthusområdet
 • 15 oktober-30 november 2019, samråd för den första etappen, och 11 maj 2021 laga kraft av planförslaget
 • 12 november 2020, reviderat inriktningsbeslut Slakthusområdet
 • 17 november 2020-10 januari 2021, samråd för Tunnelbanekvarteret 2d
 • 27 april - 8 juni 2021, samråd för Gymnasiekvarteret 2c
 • 2020-2023, de flesta byggnader som inte ska bevaras rivs
 • 2023, första byggstart av bostäder
 • 2025/2026, första inflyttning i Slakthusområdet
 • 2030, trafikstart ny tunnelbana i området
 • Ca 2033, hela Slakthusområdet beräknas vara klart

Utveckling i flera detaljplaner (dp)

Slakthusområdet kommer att utvecklas successivt och i flera etapper under åren framöver. Varje etapp kan innehålla en eller flera detaljplaner. Preliminär etappindelning för Slakthusområdet med respektive detaljplan (Dp) nedan, uppdaterad i september 2021.

Mer om Slakthusområdet

Godkänd programhandling för hela Slakthusområdet (2017-01-23)

De olika etapperna i området

Bo, verka och bygg

Information för dig som är intresserad av att bo, finnas och bedriva verksamhet eller vara med att bygga och utveckla Slakthusområdet.

Pågående arbeten

Här hittar du information om gjorda, pågående och kommande arbeten i Slakthusområdet.

Målbild

Slakthusområdets målbild tydliggör områdets djup och bredd. Den rika historien finns närvarande med bärande principer för områdets utveckling. Målbilden är nedbruten i fem målområden.

Övergripande målbild 2030

Slakthusområdet utvecklas hållbart med respekt för sin unika historia och funktionella arkitektur. Tusentals boende, arbetande, studerande och besökare bidrar till ett levande folkliv dag som natt.

Området erbjuder ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser, där alla känner sig välkomna. Gator, parker och torg är inbjudande och tillåtande mot gående och cyklister. Mångfalden av verksamheter och evenemang bidrar till områdets identitet och dynamiska förändring. Kollektivtrafiken är utbyggd och Slakthusområdet är tydligt ihopkopplat med kringliggande områden.

Bildgalleri

Målbild Nära och levande folkliv för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Nära och levande folkliv för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Utveckling med respekt för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Utveckling med respekt för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Välkomnande blandstad för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Välkomnande blandstad för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Gaturum som mötesplatser för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Gaturum som mötesplatser för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Flexibel och hållbar mobilitet för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Flexibel och hållbar mobilitet för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Visionsbild Förbindelsehallen, illustration Niras arkitekter.
Visionsbild Förbindelsehallen, illustration Niras arkitekter.
Illustrationsplan över Slakthusområdet, september 2021
Illustrationsplan över Slakthusområdet, september 2021
Strukturplan med etappindelning för Slakthusområdet
Strukturplan med etappindelning för Slakthusområdet
Visionsbild Slakthusområdet i 3D
Visionsbild Slakthusområdet i 3D
Rivning av första byggnaden i Slakthusområdet våren 2019.
Rivning av första byggnaden i Slakthusområdet våren 2019.
Flygbild Slakthusområdet och Arenaområdet 2013, Stockholms stad
Flygbild Slakthusområdet och Arenaområdet 2013, Stockholms stad
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.

Informationsmaterial

Under respektive ikon nedan finns information om Slakthusområdet uppdelat på Rörlig media (podd och filmer), Tryckt media (promenadkarta, informationsblad och nyhetsbrev) och Digital media (360-vyer, 3D-modell och livekamera).

Studiebesök/Study visits

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Fredrik Wallin

Projektledare, exploateringskontoret

Lovisa Kihlborg

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Dialog/samråd

Genomförda möten för Slakthusområdet

 • Programsamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december 2015 till 1 februari 2016. Under samrådstiden erbjöds flera aktiviteter för att ta del av information, diskutera och lämna synpunkter på programmet.
 • Samråd för Etapp 1 Fållankvarteren hölls 15 oktober-30 november 2019, med samrådsmöte och framtidsvandring 6 november.
 • Samråd för Etapp 2D Tunnelbanekvarteret hölls 17 november 2020-11 januari 2021.
 • Samråd för Etapp 2C Gymnasiekvarteret  hålls 27 april-8 juni 2021, med digital livechatt 19 maj.

Medborgarundersökning

I december 2020 genomfördes en medborgarundersökning om Slakthusområdet. Fler än 2 000 personer i staden Medborgarpanel svarade på frågor om Slakthusområdet, hur väl man känner till det, vad det bör innehålla och vad som skulle locka till att besöka. 

Läs mer och ta del av resultaten.

Frågor och svar

Historik

Slakthusområdet i siffror

 • Tusentals

  bostäder

  och arbetsplatser inom kontor, handel och service

 • Byggstart bostäder

  2023

  Första inflyttning 2025/2026

 • Området klart

  2033

  Ny destination i söderort inom mat, kultur och upplevelser

In English

Uppdaterad