Slakthusområdet

Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en urban stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samsas med nya parker och torg. I kontrast till de närliggande arenorna i stort format ska Slakthusområdet med sin hundraåriga historia erbjuda mat, kultur och upplevelser i småskalig miljö. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och utvecklas tillsammans med tusentals nya bostäder och arbetsplatser.

Nyheter

Projektfakta

Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en unik destination med fokus på mat, kultur och upplevelser. Området planeras för tusentals nya bostäder och arbetsplatser och ett stort utbud av handel, service och tjänster. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader restaureras och öppnas upp med nytt innehåll, samtidigt som den nya arkitekturen präglas av det befintliga områdets karaktär.

Med många nya bostäder, skolor och arbetsplatser blir det en blandad stadsmiljö där det kommer att bli attraktivt att gå, cykla och åka kollektivtrafik. Stockholms stad, tillsammans med ett 20-tal samarbetspartners och intressenter, håller ihop utvecklingen av Slakthusområdet till en mötesplats där alla ska känna sig välkomna.

Brett samarbete

Ett 20-tal byggaktörer och fastighetsutvecklare är involverade i utvecklingen och fler markanvisningar planeras framöver.

Titta runt i 3D-modellen

Pågående planer för Slakthusområdet går att se i en 3D-modell över området.

3D-modell över Slakthusområdet

Tidplan

Övergripande

 • 8 december 2015 till 1 februari 2016, Programsamråd
 • 2 februari 2017, Godkännande av program och inriktningsbeslut
 • 30 augusti 2018, avsiktsförklaring med Atrium Ljungberg presenteras
 • December 2018, rivning av den första byggnaden påbörjas
 • 25 januari 2019, klart avtal med Atrium Ljungberg för delar av Slakthusområdet
 • 12 november 2020, reviderat inriktningsbeslut Slakthusområdet
 • 2020-2023, de flesta byggnader som inte ska bevaras rivs
 • 2023, första byggstart av bostäder
 • 2025/2026, första inflyttning i nya bostäder
 • 2030, trafikstart ny tunnelbana i området
 • Ca 2033, hela Slakthusområdet beräknas vara klart

Detaljplaner

 • Etapp 1 Fållankvarteren - oktober-november 2019, samråd, maj 2021 vann planförslaget laga kraft
 • Etapp 2D Tunnelbanekvarteret - november 2020-januari 2021 samråd, april 2022 planförslaget antaget
 • Etapp 2C Gymnasiekvarteret - april-juni 2021 samråd, mars-april 2022 granskning
 • Etapp 2A Kulturkvarteren - mars-maj 2022 samråd
 • Etapp 2B Centrala kvarteren - november 2021, start-pm antaget
 • Etapp 3 Kylrumskvarteren - maj-juni 2022 samråd
 • Etapp 4A Evenemangskvarteren - maj-augusti 2022 samråd

Utveckling i flera detaljplaner (dp)

Slakthusområdet kommer att utvecklas successivt och i flera etapper under åren framöver. Varje etapp kan innehålla en eller flera detaljplaner. Preliminär etappindelning för Slakthusområdet med respektive detaljplan (Dp) nedan, uppdaterad i september 2021.

Mer om Slakthusområdet

Godkänd programhandling för hela Slakthusområdet (2017-01-23)

De olika etapperna i området

Bo, verka och bygg

Information för dig som är intresserad av att bo, finnas och bedriva verksamhet eller vara med att bygga och utveckla Slakthusområdet.

Pågående arbeten

Här hittar du information om gjorda, pågående och kommande arbeten i Slakthusområdet.

Målbild

Slakthusområdets målbild tydliggör områdets djup och bredd. Den rika historien finns närvarande i områdets utveckling. Målbilden är nedbruten i fem målområden som beskrivs nedan.

Övergripande målbild 2030

Slakthusområdet utvecklas hållbart med respekt för sin unika historia och funktionella arkitektur. Tusentals boende, arbetande, studerande och besökare bidrar till ett levande folkliv dag som natt.

Området erbjuder ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser, där alla känner sig välkomna. Gator, parker och torg är inbjudande och tillåtande mot gående och cyklister. Mångfalden av verksamheter och evenemang bidrar till områdets identitet och dynamiska förändring. Kollektivtrafiken är utbyggd och Slakthusområdet är tydligt ihopkopplat med kringliggande områden.

Se även filmer om Slakthusområdets målbild och utveckling. 
Rörligt media om Slakthusområdet

Bildgalleri

Målbild Nära och levande folkliv för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Nära och levande folkliv för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Utveckling med respekt för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Utveckling med respekt för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Välkomnande blandstad för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Välkomnande blandstad för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Gaturum som mötesplatser för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Gaturum som mötesplatser för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Flexibel och hållbar mobilitet för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Målbild Flexibel och hållbar mobilitet för Slakthusområdet, illustration Nyréns Arkitektkontor.
Illustrationsplan över nya Slakthusområdet, maj 2022
Illustrationsplan över nya Slakthusområdet, maj 2022
Strukturplan indelad med Slakthusområdets olika etapper och detaljplaner, maj 2022.
Strukturplan indelad med Slakthusområdets olika etapper och detaljplaner, maj 2022.
Rivning av första byggnaden i Slakthusområdet våren 2019.
Rivning av första byggnaden i Slakthusområdet våren 2019.
Flygbild Slakthusområdet och Arenaområdet 2013, Stockholms stad
Flygbild Slakthusområdet och Arenaområdet 2013, Stockholms stad
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygvy över Slakthusområdet, vår 2022.
Flygvy över Slakthusområdet, vår 2022.
3D-vy över Slakthusområdet från Enskede Gård med inlagda detaljplaner markerade. Bruna byggnader är befintliga och gula byggnader är inte planlagda ännu.
3D-vy över Slakthusområdet från Enskede Gård med inlagda detaljplaner markerade. Bruna byggnader är befintliga och gula byggnader är inte planlagda ännu.
Flygvy över Slakthusområdet, vår 2022.
Flygvy över Slakthusområdet, vår 2022.
3D-vy över Slakthusområdet med inlagda detaljplaner markerade. Bruna byggnader är befintliga och gula byggnader är inte planlagda ännu.
3D-vy över Slakthusområdet söderifrån med inlagda detaljplaner markerade. Bruna byggnader är befintliga och gula byggnader är inte planlagda ännu.

Informationsmaterial

Under respektive ikon nedan finns information om Slakthusområdet uppdelat på Rörlig media (podd och filmer), Tryckt media (promenadkarta, informationsblad och nyhetsbrev) och Digital media (360-vyer, 3D-modell och livekamera).

Studiebesök/Study visits

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Fredrik Wallin

Projektledare, exploateringskontoret

Lovisa Kihlborg

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Dialog/samråd

Genomförda möten för Slakthusområdet

 • Programsamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december 2015 till 1 februari 2016. Under samrådstiden erbjöds flera aktiviteter för att ta del av information, diskutera och lämna synpunkter på programmet.
 • Samråd för etapp 1 Fållankvarteren, 15 oktober-30 november 2019, med samrådsmöte och framtidsvandring 6 november.
 • Samråd för 2D Tunnelbanekvarteret, 17 november 2020-11 januari 2021.
 • Samråd för 2C Gymnasiekvarteret, 27 april-8 juni 2021, med digital livechatt 19 maj.
 • Samråd för 2A Kulturkvarteren, 22 mars-3 maj 2022, med öppet hus 7 april.
 • Samråd för etapp 3 Kylrumskvarteren, 10 maj-21 juni 2022, med öppet hus 18 maj.
 • Samråd för 4A Evenemangskvarteren, 24 maj-29 augusti 2022, med öppet hus 8 juni.

Medborgarundersökningar

I december 2020 genomfördes en medborgarundersökning om Slakthusområdet. Fler än 2 000 personer i stadens digitala medborgarpanel svarade på frågor om Slakthusområdet, hur väl man känner till det, vad området bör innehålla och vad som skulle locka till att besöka. I april 2022 gjordes en uppföljning med samma frågor. I denna omgång svarade cirka 2 500 personer på frågorna och gav även lika många öppna svar.

Läs mer och ta del av resultaten om Slakthusområdet från 2020.

Läs mer och ta del av resultaten om Slakthusområdet från 2022.

Frågor och svar

Historik

Slakthusområdet i siffror

 • Tusentals

  bostäder

  och arbetsplatser inom kontor, handel och service

 • Byggstart bostäder

  2024

  Första inflyttning 2025/2026

 • Området klart

  2033

  Ny destination i Stockholm med mat, kultur och upplevelser

In English

Uppdaterad