dcsimg
Slakthusområdet
Slakthusområdet

Slakthusområdet

Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en urban stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samsas med nya parker och torg. I kontrast till de närliggande arenorna i stort format ska Slakthusområdet med sin hundraåriga historia erbjuda mat, kultur och upplevelser i småskalig stadsmiljö. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och utvecklas tillsammans med tusentals nya bostäder och arbetsplatser.

Pågående arbeten

Här hittar du information om gjorda, pågående och kommande arbeten i Slakthusområdet.

Projektfakta

Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en urban stadsdel med fokus på mat, kultur och upplevelser. Stockholms stad planerar för tusentals nya bostäder och arbetsplatser i stadsdelen tillsammans med ett stort utbud av service, handel och tjänster. Slakthusområdets starka tradition av mat och gastronomi förvaltas bland annat genom att kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och utvecklas för nya ändamål samtidigt som den nya arkitekturen ska präglas av det befintliga områdets karaktär. Delar av industriverksamheten som finns i området i dag behöver flytta.

Med många nya bostäder och arbetsplatser blir det en blandad stadsmiljö där det kommer att bli attraktivt att gå, cykla och åka kollektivtrafik. Nya byggnader såsom bostäder och förskolor ska ha ett samtida arkitektoniskt uttryck i samklang med den arkitektur som redan finns i det hundraåriga industriområdet. Stockholms stad håller, tillsammans med samarbetspartners och intressenter, ihop utvecklingen om Slakthusområdet som en destination för mat, kultur och upplevelser för hela Stockholmsregionen.

Brett samarbete

Planförslaget för den första etappen i Slakthusområdet har tagits fram tillsammans med tio markanvisade byggaktörer. De är Atrium Ljungberg, Slakthusgränd, Svenska hem i Bromma, Åke Sundvall, Fastsam, Primula, Svenska Studenthus, Fastighetskontoret, Sisab och Stockholm parkering.

Stockholms stad har avtal om ett samarbete med fastighetsutvecklaren Atrium Ljungberg där förvärv av befintliga byggnader och markanvisningar av nya fastigheter uppgår till totalt  200 000 kvadratmeter (bruttoarea – BTA), vilket motsvarar cirka 15 procent av Slakthusområdet, med option på upp till 30 procent. Atrium Ljungberg har genom affären även ansvar för befintliga hyresgäster. Tillträde som fastighetsägare skedde 11 juni 2019.

Tidplan

 • 8 december 2015 till 1 februari 2016, Programsamråd
 • 2 februari 2017, Godkännande av program och inriktningsbeslut
 • December 2017, markanvisat alla kvarter i etapp 1, med ett undantag
 • 22 februari 2018, Start-PM för första etappen beslutad
 • 30 augusti 2018, avsiktsförklaring med Atrium Ljungberg presenteras
 • December 2018 - maj 2019, rivning av den första byggnaden
 • 25 januari 2019, avtal klart med Atrium Ljungberg för delar av Slakthusområdet
 • 15 oktober-30 november 2019, samråd för den första etappen
 • 2019-2025, anläggande av tunnelbana (FUT)
 • Fjärde kvartalet 2020, samråd för Tunnelbanekvarteret i etapp 2
 • 2020-2023, de flesta byggnader som inte ska bevaras rivs
 • 2022, första byggstart av bostäder
 • 2024, första inflyttning i Slakthusområdet
 • Tidigast 2030, hela Slakthusområdet beräknas vara klart

Utveckling i flera detaljplaner (dp)

Slakthusområdet kommer att utvecklas successivt och i flera etapper under åren framöver. Detaljplaner vinner laga kraft, industriföretagen flyttar från området, bostäder och tunnelbanan börjar byggas. Den första etappen omfattar en detaljplan och var på samråd hösten 2019. Den andra etappen påbörjades under början av 2020 med flera detaljplaner som startar efter hand.

Preliminär etappindelning för Slakthusområdet med respektive detaljplaner (A-D) (maj 2020).

Mer om Slakthusområdet

Bo, verka och bygg

Information för dig som är intresserad av att bo, bedriva verksamhet eller bygga i Slakthusområdet.

Nyheter

Bildgalleri

Visionsbild Förbindelsehallen, illustration Niras arkitekter.
Visionsbild Förbindelsehallen, illustration Niras arkitekter.
Visionsbild Rökerigatan
Visionsbild Rökerigatan i Slakthusområdet.
Strukturplan Slakthusområdet
Strukturplan Slakthusområdet
Strukturplan Slakthusområdet avtal med Atrium Ljungberg.
Strukturplan Slakthusområdet avtal med Atrium Ljungberg.
Visionsbild Slakthusområdet i 3D
Visionsbild Slakthusområdet i 3D
Visionsbild gatan Diagonalen i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild gatan Diagonalen i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild fickpark i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild fickpark i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild Rökerigatan i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild Rökerigatan i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Bevarade byggnader i Slakthusområdet, januari 2018.
Bevarade byggnader i Slakthusområdet, januari 2018.
Flygbild Slakthusområdet och Arenaområdet 2013, Stockholms stad
Flygbild Slakthusområdet och Arenaområdet 2013, Stockholms stad
Rivning av första byggnaden i Slakthusområdet våren 2019.
Rivning av första byggnaden i Slakthusområdet våren 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.

Informationsmaterial

Under respektive ikon nedan finns information om Slakthusområdet uppdelat på Rörlig media (podd och filmer), Tryckt media (promenadkarta, informationsblad och nyhetsbrev) och Digital media (360-vyer, 3D-modell och livekamera).

Studiebesök/Study visits

Vi tar emot besök till stadsutvecklingsprojekten i Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden, Slakthusområdet och Slussen.

We arrange visits to urban development projects Hagastaden, Stockholm Royal Seaport, Hammarby Sjöstad, Grow Smarter, Slakthusområdet and Slussen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Fredrik Wallin

Projektledare, exploateringskontoret

Lovisa Kihlborg

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Dialog/samråd

Genomförda möten för Slakthusområdet

Programsamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december 2015 till 1 februari 2016. Under samrådstiden erbjöds flera aktiviteter för att ta del av information, diskutera och lämna synpunkter på programmet.

 • 12 januari 2016 hölls samrådsmöte i form av öppet hus om programförslaget med totalt cirka 330 personer
 • 19 och 21 januari 2016 hölls dialogworkshops om Slakthusområdets utveckling med totalt 45 personer
 • 16 januari 2016 hölls promenader i området på cirka 45 minuter. Det var dels en historisk promenad ledd av stadsmuseet, och dels en framtids-promenad ledd av stadsbyggnadskontoret. Totalt deltog cirka 100 personer

Samråd detaljplanen Kylfacket 1 med bostäder, skola och idrottshall i den första etappen i Slakthusområdet hölls 15 oktober - 30 november 2019. 

 • 6 november 2019 hölls samrådsmöte och framtidsvandring med totalt cirka 120 personer

Frågor och svar

Historik

Slakthusområdet i siffror

 • Nya bostäder

  4 000

  med stor variation i storlek och upplåtelseform

 • Nya arbetsplatser

  10 000

  inom kontor, handel och service

 • Byggstart

  2022

  Första inflyttning 2024

 • Området klart

  2030

  Från industriområde till urban kvartersstad

In English

Uppdaterad