dcsimg
Slakthusområdet
Slakthusområdet

Slakthusområdet

Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en urban stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samverkar med nya parker och torg. Som komplement till de närliggande arenornas upplevelser i stort format, ska Slakthusområdet erbjuda småskaliga mat- kultur- och stadsmiljöupplevelser.

Pågående arbeten

Här hittar du information om gjorda, pågående och kommande arbeten i Slakthusområdet.

Projektfakta

Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en levande urban blandstad för mat, kultur, evenemang, boende och arbete. Stockholms stad planerar för tusentals nya bostäder med varierande utseende och för olika typer av hushåll och arbetsplatser, verksamheter och handel. Slakthusområdets tradition förvaltas genom att kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och utvecklas för nya ändamål, tillsammans med områdets starka tradition av mat och gastronomi. En del av industriverksamheten behöver flytta.

Med många nya bostäder blir det en blandad kvartersstad med trygga stråk som gör det attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. Nya byggnader, som bostäder och förskolor, ska ha funktionsanpassad arkitektur och utgöra ett samtida tillägg med kunskap om det som redan finns i området. Staden håller ihop utvecklingen mot visionen om en destination för mat, kultur och upplevelser för hela Stockholm.

Flertal förvaltningar berörda

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret och kulturförvaltningen, i nära samarbete med andra berörda förvaltningar och bolag arbetar tillsammans med att utveckla området.

Brett samarbete

Planförslaget för den första etappen i Slakthusområdet har tagits fram tillsammans med tio markanvisade byggaktörer. De är Atrium Ljungberg, Slakthusgränd, Svenska hem i Bromma, Åke Sundvall, Fastsam, Primula, Svenska Studenthus, Fastighetskontoret, Sisab och Stockholm parkering.

Stockholms stad har avtal om ett samarbete med fastighetsutvecklaren Atrium Ljungberg. Förvärv, markanvisningar och optioner uppgår totalt till närmare 200 000 kvadratmeter (bruttoarea – BTA), det vill säga cirka 15 % av Slakthusområdet, med option på upp till 30 %. Atrium Ljungberg har  genom affären även ansvar för befintliga hyresgäster. Tillträde som fastighetsägare skedde 11 juni 2019.

Tidplan

 • 8 december 2015 till 1 februari 2016, Programsamråd
 • 2 februari 2017, Godkännande av program och inriktningsbeslut
 • December 2017, markanvisat alla kvarter i etapp 1, med ett undantag
 • 22 februari 2018, Start-PM för första etappen beslutad
 • 30 augusti 2018, avsiktsförklaring med Atrium Ljungberg presenteras
 • December 2018 - maj 2019, rivning av den första byggnaden
 • 25 januari 2019, avtal klart med Atrium Ljungberg för delar av Slakthusområdet
 • 15 oktober-30 november 2019, samråd för den första etappen
 • 2019-2025, anläggande av tunnelbana (FUT)
 • Fjärde kvartalet 2020, samråd för Tunnelbanekvarteret i etapp 2
 • 2020-2023, de flesta byggnader som inte ska bevaras rivs
 • 2022, första byggstart av bostäder
 • 2024, första inflyttning i Slakthusområdet
 • Tidigast 2030, hela Slakthusområdet beräknas vara klart

Utveckling i flera detaljplaner (dp)

Slakthusområdet kommer att utvecklas successivt och i flera etapper under åren framöver. Detaljplaner vinner laga kraft, industriföretagen flyttar från området, bostäder och tunnelbanan börjar byggas. Den första etappen omfattar en detaljplan och var på samråd hösten 2019. Den andra etappen påbörjades under början av 2020 med flera detaljplaner som startar efter hand.

Preliminär etappindelning för Slakthusområdet med respektive detaljplaner (A-D) (maj 2020).

Mer om Slakthusområdet

Bo, verka och bygg

Information för dig som är intresserad av att bo, bedriva verksamhet eller bygga i Slakthusområdet.

Nyheter

Bildgalleri

Visionsbild Förbindelsehallen, illustration Niras arkitekter.
Visionsbild Förbindelsehallen, illustration Niras arkitekter.
Visionsbild Rökerigatan
Visionsbild Rökerigatan i Slakthusområdet.
Strukturplan Slakthusområdet
Strukturplan Slakthusområdet
Strukturplan Slakthusområdet avtal med Atrium Ljungberg.
Strukturplan Slakthusområdet avtal med Atrium Ljungberg.
Visionsbild Slakthusområdet i 3D
Visionsbild Slakthusområdet i 3D
Visionsbild gatan Diagonalen i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild gatan Diagonalen i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild fickpark i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild fickpark i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild Rökerigatan i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild Rökerigatan i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Bevarade byggnader i Slakthusområdet, januari 2018.
Bevarade byggnader i Slakthusområdet, januari 2018.
Flygbild Slakthusområdet och Arenaområdet 2013, Stockholms stad
Flygbild Slakthusområdet och Arenaområdet 2013, Stockholms stad
Rivning av första byggnaden i Slakthusområdet våren 2019.
Rivning av första byggnaden i Slakthusområdet våren 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.

Informationsmaterial

Under respektive ikon nedan finns information om Slakthusområdet uppdelat på Rörlig media (podd och filmer), Tryckt media (promenadkarta, informationsblad och nyhetsbrev) och Digital media (360-vyer, 3D-modell och livekamera).

Studiebesök/Study visits

Under 2020 har vi tillfälliga rutiner för besök och presentationer i våra stadsutvecklingsprojekt. Vi erbjuder digitala presentationer av projekten, samt guidade visningar utomhus för mindre grupper.
Det gäller för projekten Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden, Slakthusområdet och Slussen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Söderstaden

Söderstaden

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Dialog/samråd

Genomförda möten för Slakthusområdet

Programsamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december 2015 till 1 februari 2016. Under samrådstiden erbjöds flera aktiviteter för att ta del av information, diskutera och lämna synpunkter på programmet.

 • 12 januari 2016 hölls samrådsmöte i form av öppet hus om programförslaget med totalt ca 330 personer
 • 19 och 21 januari 2016 hölls dialogworkshops om Slakthusområdets utveckling med totalt 45 personer
 • 16 januari 2016 hölls promenader i området på ca 45 minuter. Det var dels en historisk promenad ledd av stadsmuseet, och dels en framtids-promenad ledd av stadsbyggnadskontoret. Totalt deltog ca 100 personer

Samråd detaljplanen Kylfacket 1 mfl med bostäder, skola och idrottshall i den första etappen i Slakthusområdet hölls 15 oktober - 30 november 2019. 

 • 6 november 2019 hölls samrådsmöte och framtidsvandring med totalt ca 120 personer

Frågor och svar

Historik

Slakthusområdet i siffror

 • Nya bostäder

  4 000

  med stor variation i storlek och upplåtelseform

 • Nya arbetsplatser

  10 000

  inom kontor, handel och service

 • Byggstart

  2022

  Första inflyttning 2024

 • Området klart

  2030

  Från industriområde till urban kvartersstad

In English

Uppdaterad