Projekt Pågående

Gasverket Västra

Hjorthagen

Detaljplanen omfattar del av Gasverket och innehåller scen, kultur, museum, skola, förskola, idrottshall och kontor.

Projektfakta

Planområdet omfattar tre gasklockor och sju befintliga byggnader inom Gasverket samt två befintliga byggnader intill idrottsplatsen. I planförslaget ryms en skola för 900 elever, förskola för cirka 84 barn, idrottshall med fullstor bollplan, spårvägsmuseum, möjligheter att skapa en scen, centrumändamål anpassat till byggnadernas kulturhistoriska värden samt centrumändamål i ny byggnad.

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra ett bevarande samt en utveckling av del av de befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och yttre miljöerna inom Gasverket. Den aktuella delen av Gasverket fylls med nya verksamheter och öppnas upp för allmänheten.

Byggstart 2015 med inflyttning 2019-2022.

Aktörer som bygger i etappen är CA Fastigheter, SISAB, Spårvägsmuseet, Region Stockholm, Trafikförvaltningen, Åke Sundvall. 

Webbplatser för CA FastigheterSISABSpårvägsmuseetRegion StockholmTrafikförvaltningen och Åke Sundvall.

Detaljplan Gasverket Västra. Illustration: Exploateringskontoret

Pågående arbeten

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Mathias Osihn

Projektledare, Exploateringskontoret

Frågor

Mejla oss om du vill veta mer om Gasverkets ombyggnad.

Uthyrning lokaler

För frågor om att hyra lokaler i Gasverket, kontakta CA Fastigheter

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad