Kartillustration med området markerat i rosa.
Projekt Pågående

Gasverket Västra

Hjorthagen

Detaljplanen omfattar del av Gasverket och innehåller scen, kultur, museum, skola, förskola, idrottshall och kontor.

Projektfakta

Detaljplanen för Gasverket Västra vann laga kraft 2016. I området har en skola för cirka 900 elever byggts, liksom en förskola och idrottshall. Utvecklare av övriga fastigheter i området är CA Fastigheter med undantag av Spårvägsmuseet som genomförs av Region Stockholm samt scenen i Gasklocka 2 som Stockholms stad själva bygger.

Byggaktörernas webbplatser:

CA Fastigheter 

Spårvägsmuseet

Byggnader och verksamheter i Gasverket Västra.

Pågående arbeten

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Michael Sjövall

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Frågor

Mejla oss om du vill veta mer om Gasverkets ombyggnad.

Uthyrning lokaler

För frågor om att hyra lokaler i Gasverket, kontakta CA Fastigheter

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad