dcsimg
Sommar på torget i Skärholmens centrum, människor sitter i solen, träden och växterna är gröna runt dammen, i bakgrunden pågår torghandeln.
Skärholmens centrum

Utemiljö

En rad olika platser i Stockholm förnyas, förbättras och rustas upp i samband med att staden växer. Det kan vara offentliga platser som torg och parker men även andra typer av utemiljöer som berör oss som bor i staden. En särskild satsning på stadens parker och naturområden genomförs under namnet ”Grönare Stockholm”.

Grönare Stockholm

Satsningar på Stockholms gröna värden

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. På 25 platser i staden ska parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2021. Stockholms unika gröna värden har stor betydelse för stockholmarnas livskvalitet och bidrar samtidigt till en levande och trygg stad.

Läs mer om Grönare Stockholm

"Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden".

Projekt som ingår i Grönare Stockholm

Parkupprustningar

Pågående och planerade parkupprustningar

Badplatser

Pågående och planerade arbeten på badplatser

Naturreservat

Pågående och planerade arbeten i naturreservat

Hållbara kartan

Stockholms utemiljöer och byggnader är fulla av innovativa lösningar som inte alltid syns från utsidan. Det kan vara allt från smarta system för ventilation eller belysning, till cykelparkeringar och stadsodling och som på olika sätt bidrar till en hållbar stadsutveckling.

Uppdaterad