Sommar på torget i Skärholmens centrum, människor sitter i solen, träden och växterna är gröna runt dammen, i bakgrunden pågår torghandeln.
Skärholmens centrum

Utemiljö

En rad olika platser i Stockholm förnyas, förbättras och rustas upp i samband med att staden växer. Det kan vara offentliga platser som torg och parker men även andra typer av utemiljöer som berör oss som bor i staden. En särskild satsning på stadens parker och naturområden genomförs under namnet ”Grönare Stockholm”.

Grönare Stockholm

Satsningar på Stockholms gröna värden

Inom Grönare Stockholm utvecklas stadens parker och naturområden. Parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Arbetet startade 2017 och fortsätter i etapper. Inom etapp 1-2 har 19 av 25 projekt avslutats och sex projekt pågår. Ytterligare sju projekt genomförs för att förbättra ekarnas livsmiljöer och göra insatser vid våtmarker. Fler platser kommer att väljas ut för upprustning inom de närmaste åren. Stockholms unika gröna ytor har stor betydelse för din och andra stockholmares livskvalitet och bidrar samtidigt till en levande och trygg stad. 

Grönare Stockholm

"Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden".

Projekt som ingår i Grönare Stockholm

Torg

Pågående och planerade torgarbeten

Badplatser

Pågående och planerade arbeten på badplatser

Naturreservat

Pågående och planerade arbeten i naturreservat

Hållbara kartan

Stockholms utemiljöer och byggnader är fulla av innovativa lösningar som inte alltid syns från utsidan. Det kan vara allt från smarta system för ventilation eller belysning, till cykelparkeringar och stadsodling och som på olika sätt bidrar till en hållbar stadsutveckling.

Uppdaterad