Sommar på torget i Skärholmens centrum, människor sitter i solen, träden och växterna är gröna runt dammen, i bakgrunden pågår torghandeln.
Skärholmens centrum

Utemiljö

En rad olika platser i Stockholm förnyas, förbättras och rustas upp i samband med att staden växer. Det kan vara offentliga platser som torg och parker men även andra typer av utemiljöer som berör oss som bor i staden. En särskild satsning på stadens parker och naturområden genomförs under namnet ”Grönare Stockholm”.

Grönare Stockholm

Satsningar på Stockholms gröna värden

Inom Grönare Stockholm utvecklas stadens parker och naturområden. Parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Arbetet startade 2017 och fortsätter i etapper. Inom etapp 1-2 har 21 av 25 projekt avslutats och sex projekt pågår. Ytterligare sju projekt genomförs för att förbättra ekarnas livsmiljöer och göra insatser vid våtmarker. Fler platser kommer att väljas ut för upprustning inom de närmaste åren. Stockholms unika gröna ytor har stor betydelse för din och andra stockholmares livskvalitet och bidrar samtidigt till en levande och trygg stad. 

Grönare Stockholm

"Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden".

Projekt som ingår i Grönare Stockholm

Parkupprustningar

Pågående och planerade parkupprustningar

Torg

Pågående och planerade torgarbeten

Badplatser

Pågående och planerade arbeten på badplatser

Naturreservat

Pågående och planerade arbeten i naturreservat

Podden Stockholm växer

Uppdaterad