Sommar på torget i Skärholmens centrum, människor sitter i solen, träden och växterna är gröna runt dammen, i bakgrunden pågår torghandeln.
Skärholmens centrum

Utemiljö

Stockholms utemiljöer ger staden dess karaktär. Offentliga platser som torg, kajer, parker och naturområden är gemensamma ytor där människor kan vistas och mötas. De bidrar till en levande och trygg stad. Att spendera tid utomhus är också viktigt för vår hälsa. Tillsammans värnar vi dessa miljöer när staden växer.

Grönare Stockholm

Stockholms unika gröna ytor har stor betydelse för din och andra stockholmares livskvalitet och bidrar samtidigt till en levande och trygg stad. Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens gröna värden. Parker, gångstråk, naturområden och torg förnyas, förbättras och rustas upp.

Grönare Stockholm

Projekt som ingår i Grönare Stockholm

Parker

Pågående och planerade parkupprustningar.

Torg

Pågående och planerade torgarbeten.

Levande kajer

Kajerna runt om staden ger Stockholm en unik karaktär och är viktiga offentliga rum. Platserna har en stor potential att utvecklas ytterligare till än mer levande mötesplatser som är tillgängliga för folkliv, kultur, restauranger och caféer. Samtidigt ska kajerna också ge goda förutsättningar för sjöfartens utveckling.

Stadsliv på Stockholms kajer

 

Läs mer

Kajstrategi för Stockholms stad (pdf) 

Naturreservat

Pågående och planerade arbeten i naturreservat

Podden Stockholm växer

Uppdaterad