Visionsbild över Jan Stenbecks torg med Kista galleria i bakgrunden (Illustration: Treeline).
Projekt Planerat

Tvärbanan till Helenelund

I takt med att staden växer byggs Tvärbanan från Norra Ulvsunda i Bromma vidare till Kista och ansluter till Helenelund i Sollentuna. Projektet omfattar flera detaljplaner som möjliggör utbyggnaden inom den mark som ägs av Stockholms stad. Utbyggnaden pågår och huvudman för byggnationen trafikförvaltningen inom Region Stockholm.

Projektfakta

Smidigare resor i ett växande Stockholm

Tvärbanan byggs ut till Helenelund i Sollentuna. Det gör det möjligt att på ett smidigare sätt resa från hemmet till skola, arbete och omsorg och är en förutsättning för att klara befolkningstillväxten. Resor med kollektiva färdmedel bidrar också till minskad klimatpåverkan.

De nya bytespunkterna blir attraktiva lägen för nya förstärkta bebyggelsekärnor med bostäder, arbetsplatser och affärer.

Resandet väntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan.

8 kilometer lång sträcka genom tre kommuner

Kistagrenen är tänkt att starta efter hållplatsen Norra Ulvsunda i Bromma och sträcka sig till Helenelunds pendeltågstation i Sollentuna. Sträckan är åtta kilometer lång och stannar på sin väg mellan Ulvsunda och Helenelund vid tio nya hållplatser. Den passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. En resa från Alvik till Helenelund beräknas ta cirka 23 minuter.

Trafikförvaltningen (Region Stockholm) är huvudman för tvärbanan och för utbyggnaden. Marken inom Stockholms stad ägs av staden. 

Ansvarsförhållanden

Huvudman för planering och genomförande är Trafikförvaltningen, Region Stockholm.

Stockholms stad är ansvariga för arbetet med detaljplan inom stadens mark längs sträckan. 

Detaljplanerna har fått laga kraft

Detaljplan för sträckan genom Ulvsunda industriområde, diarienummer, 2016-18325 vann laga kraft den 21 mars 2018.

Detaljplan för sträckan vid Bromma flygplats, diarienummer 2016-07368, vann laga kraft den 23 juni 2018.

Detaljplan för sträckan vid Sundbybergskopplet, diarienummer 2016-07062 vann laga kraft 21 maj 2019.

Detaljplan för sträckan vid Solvalla, diarienummer 2017-17192 vann laga kraft 31 januari 2020.

Detaljplan för sträckan vid Kistagången, del av fastigheten Akalla 4:1, diarienummer 2017-15790 vann laga kraft 21 oktober 2021.

Detaljplan för sträckan vid Ärvinge, del av fastigheterna Akalla 4:1 med flera, diarienummer 2018-04111, vann laga kraft 17 juni 2022.

Byggstart för Kistagrenen

13 december 2016 tog landstingsfullmäktige beslut om att genomföra utbyggnaden av tvärbanan till Helenelund. Byggstart ägde rum under våren 2018. Tvärbanas sträckning är öppen till Bromma flygplats. Resterande del av Tvärbanan byggs ut i två etapper. Sträckorna Ursvik och Helenelund beräknas vara klara år 2024 respektive 2025. 

Läs mer på Region Stockholms webbplats.

Bildgalleri

Bilden visar tvärbanans nya station vid Ärvinge med hållplatsen och kontorshus i bakgrunden.
Visionsbild över hållplats Ärvinge, Kista front syns i bakgrunden (Illustration: Treeline).
Visionsbild under tunnelbanebron, vy mot Kista Science tower (Illustration: Treeline)
Visionsbild med vy från befintlig gångbro mot Jan Stenbecks torg (Illustration: Treeline).
Hållplats Ärvinge i Kista
Visionsbild över Jan Stenbecks torg med Kista galleria i bakgrunden (Illustration: Treeline).
Illustration: Bro över Ulvsundavägen för tvärbanans Kistagren.
Illustration: Bro över Ulvsundavägen för tvärbanans Kistagren.
Illustration: Tvärbanans Kistagren vid Kistagången.
Tvärbanans Kistagren vid Kistagången. Illustration: SL
Karta med tvärbanans Kistagren
Karta med tvärbanans Kistagren

Kontakt

Trafikförvaltningen, Region Stockholm

SL:s kundtjänst

Frågor kring tvärbanans utbyggnad och frågor om kollektivtrafik.

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad