Ny cykelväg förbi Fotografiska från 2 april

Inför flytt av den tillfälliga bussterminalen i mitten av augusti 2024 kommer cykelvägen på Stadsgårdsleden att läggas om i flera etapper. Den första omläggningen genomförs den 2 april.

Den första etappen innebär att cykelvägen läggs om mellan Stadsgårdsterminalen och Fotografiska. Omläggningen innebär ett par extra svängar samt att ett rödljus försvinner.

  1. I höjd med östra fasaden på Fotografiska leds cykelvägen ut mot kajen. Cykelvägen längs med norra fasaden av Fotografiska kommer att vara på en gata som även trafikeras av bilar. Tydliga vägmarkeringar kommer att finnas för att avgränsa ytan.

  2. Mellan Fotografiska och Stadsgårdsterminalen kommer cykelvägen att gå längs med kajen, bredvid gångbanan. Gång- och cykelbana kommer vara avgränsade med barriär.

  3. I höjd med Stadsgårdsterminalens östra fasad leds cykelbanan tillbaka till ordinarie sträckning.

Vid arbetsområdet strax öster om Stadsgårdsterminalen kommer cykelbanan att läggas om vid flera tillfällen, under våren och försommaren, innan den slutligen flyttas ut på pontonen. Mer information om dessa omläggningar kommer när de blir aktuella.

Karta över cykelbana längs Stadsgårdsleden. Lila markering visar var cykelbanan är dragen.

Kartan visar cykelvägens nya sträcka.

Uppdaterad