Drönarvy över arbetsområdet vid Slussen. På vattnet mellan Södermalm och Gamla stan pågår byggarbeten. Inne på arbetsområdet finns fem gula lyftkranar.
Slussen mars 2024. Foto: Lennart Johansson

Säkerhet inifrån och ut

Den 28 april uppmärksammar vi FN:s internationella Arbetsmiljödag. I ett stort och komplext projekt som ombyggnaden av Slussen är det många människor, maskiner och fordon rör sig både innanför och utanför byggplanket. Därför är säkerhetsarbetet extra viktigt.

Med de många olika arbeten som utförs på byggarbetsplatsen följer också risker. Projektet har nolltolerans mot allvarliga olyckor och för att uppnå det behövs gediget riskförebyggande arbete. Inte bara för att byggarbetsplatsen ska vara säker utan också för att de som passerar Slussen ska kunna röra sig obehindrat runt området.

­-­­ Det krävs enormt mycket säkerhetsarbete för att ett så pass stort projekt som Slussen ska vara fritt från allvarliga olyckor. Både entreprenörerna och projektet lägger otroligt mycket tid på säkerhetsarbetet. Alla ska få komma hem till sina familjer efter arbetsdagens slut, berättar Stefan Stjernfeldt, byggledare arbetsmiljö tredje man, Projekt Slussen.

Vilka riktlinjer följs?

Det finns olika riktlinjer som följs för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Alla entreprenörer som arbetar på området ska exempelvis följa lag- och kontraktskrav. Där innefattas bland annat Arbetsmiljölagen.

Ett unikt krav från projektet är att alla arbetsmoment ska arbetsberedas. Det innebär att man gör en beskrivning av de arbeten som ska utföras, vilka resurser som krävs och material som ska användas. Slutligen görs en riskanalys. För de mest riskfyllda arbetena, som till exempel arbeten på höga höjder, dykarbeten och tunga lyft, görs extra detaljerade arbetsberedningar.

Alla arbetsberedningar skickas in för granskning av byggledare och säkerhetssamordnare 14 dagar innan arbetet påbörjas.

­- Vårt sätt att arbeta riskförebyggande skapar en bättre överblick över de många arbeten som pågår samtidigt, och har med all säkerhet besparat oss både olyckor och tillbud, säger Stefan.

Utmaningen - inifrån och ut

Den stora utmaningen är att alla olika skeden ska länkas samman med varandra. Säkerheten på byggarbetsplatsen säkerställs genom arbetsberedningar, riskanalyser och noggrann planering. Moment som tunga lyft och leveranser utförs efter schema för att vara effektiva och inte påverka området utanför bygget allt för mycket.

All kollektiv- och biltrafik ska fungera genom hela byggtiden, och det ska vara smidigt för gång- och cykeltrafik att passera området. Exempelvis finns flaggvakter på plats när byggtrafik ska till och från arbetsområdet. Kör- och gångbanor ska vara fria från hinder och rätt skyltning ska finnas på plats för obehindrad passage.

Stor vikt läggs vid säkerhetsarbetet för att Slussen ska vara en trygg och säker plats för alla, inifrån och ut, hela vägen in i mål.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad