Katarinahissen sedd från Söder. Runt hissens ståltorn är byggställningar monterade och runt botten är det byggplank. Runt om området rör sig människor och trafik.
Renovering av Katarinahissen, 2014.

Katarinahissen – en tidslinje

Nu har Katarinahissen öppnat efter 13 års uppehåll. Hissen, som stängdes 2010, har renoverats och förbinder åter Katarinavägen med Mosebacke. Låt oss titta på hissens historia.

Med det öppna stålschaktet ät Katarinahissen unik i sitt slag. Den har blivit ett ikoniskt landmärke för Slussen och har en historia som börjar redan på 1800-talet. Hissen är q-märkt, vilket är den starkaste formen av kulturminnesmärkning i Sverige.

Historik – från 1881 till 2023

År 1881 fick ingenjör Knut Lindmark tillstånd av stadsfullmäktige att bygga en hiss och en gångbro mellan Stadsgården och Mosebacke torg. Hissen kallades Elevatorn.

År 1883 invigdes hissen i närvaro av kung Oscar II och kronprins Gustav. Priset var 5 öre för uppfärd och 3 öre för nedfärd. En konduktör körde hissen och tog betalt för turerna.

År 1915 ersatte en elektisk motor den ursprungliga ångmaskinen som drev hissen.

År 1933 stängdes den ursprungliga Katarinahissen. I juli samma år rev hissen i samband med ombyggnaden av Slussen.

År 1936 blev den nya hissen färdig. Den blev en del av KF-huset som uppfördes samtidigt. Då öppnade också Gondolen.

År 2010 stängdes hissen då den var utsliten efter 70 år av turer upp och ner.

År 2011 meddelade ägarna och förvaltarna Folksam Fastigheter att driften av hissen, som då legat nere i ett år, inte skulle återupptas.

År 2014 påbörjades renovering av Katarinahissen, i samband med ombyggnaden av Slussen.

År 2014-2015 målades tornet om och stålet renoverades. Stålkonstruktionen kontrollerades och hetvattentvättades. En målningsbehandling i tre steg utfördes för att säkerställa rostskyddet och glaspartier runt hisstoppen byttes ut.

År 2016-2017 utfördes arbeten med ny grundläggning. Man pålade då mellan 30 och 45 meter hela vägen ner till berggrunden. Den tidigare grundläggningen bestod av frankiepålar, den pålningsmetod som användes på 1930-talet, cirka 18 meter ner i marken.

År 2017-2018 byttes det nedre ståltornet ut. Ett tillfälligt torn monterades runt nedre halvan av ståltornet. Den gamla konstruktionen monterades bort och ersattes av en ny. När den nya delen av tornet var på plats monterades det temporära tornet bort.

År 2022-2023 fick hissen nytt maskineri och hisskorg. De tidigare två hisskorgarna ersattes av en, större, korg.

År 2023, den 19 oktober, öppnade den renoverade hissen för allmänheten. Nu utan konduktör men med gratis åkturer fram till våren 2024.

Katarinahissen ägs av Stockholms stad tillsammans med Atrium Ljungberg, som ansvarar för hissens drift och underhåll. Efter öppningen 2023 går hissen mellan Katarina gångbro och Katarinavägen. När den nya handelsplatsen öppnar, cirka 2027, kommer hissen att gå hela vägen ner till plan -1 och samtidigt underlätta passage till och från Saltsjöbanan.

Bilder från renoveringen av hissen

Schakt vid foten av Katarinahissen. Flera personer i gula varselkläder står vid en blå pålningsmaskin. Runt om pågår rivningsarbeten.
2017: Arbete med ny grundläggning i form av pålar och nytt fundament.
Tvådelad bild: Till vänster står personer med gula varselkläder på en plattform flera meter upp och sågar i stål på ett hisstorn. Det är mörkt ute och bakom arbetet är det kontorshus. Till höger: En blå och gul kranbil står framför ett hisstorn av stål. Till höger om hisstornet står en del av ett gammalt hisstorn med entrén till hissen kvar.
2017: Den nedre delen av ståltornet kapas bort och lyfts ut. Hissen står på ett temporärt torn.
Tvådelad bild. Till vänster Katarinahissen täckt med blå byggnät. Bakom är arbetsområdet vid Slussen. Till höger: En blå hisskorg av stål i en produktionshall.
2022: Hissen får nytt maskineri och hisskorg. Foto: Hissgruppen
Tvådelad bild. Till vänster ett hisschakt av stål, fackverksmodell. En blå hisskorg är på väg ner. Himlen är blå. Till höger: Två blåa hissdörrar med fönster i. Ovanför dörrarna lyser en lampa.
2023: Katarinahissen öppnar för allmänheten!

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad