Flygfoto över Slussenområdet 2016. Vy från öst. Till höger ligger Gamla stan och till vänster Södermalm.

Projekt Slussen 2015–2024

Vad har hänt på Slussenområdet sedan vi startade ombyggnaden? Vi fräschar upp minnet och tar en övergripande genomgång av vad som hänt i projektet innan och efter byggstarten:

2015

 • Kolingsborg målades av graffitikonstnärer i ett konstprojekt innan det revs för att kunna bredda en av broarna över till Gamla stan.
 • Förberedande ledningsomläggningar gjordes på både Södermalm och i Gamla stan.

Bilder 2015

En rund vit husbyggnad täckt med färgglad graffiti.
Graffiti på Kolingsborg innan rivning.
Stommen av en rund byggnad som rivs.
Rivning av Kolingsborg.

2016

 • Den ena bron mellan Södermalm och Gamla stan stängdes av och all trafik leddes över en bro som breddats och fått en cykelbana.
 • Katarinavägen stängdes av och grävdes upp och gångbroar anlades.
 • Spårviddshinder byggdes på Slussplan i Gamla stan för att underlätta för kollektivtrafiken.
 • Utgrävningar av kvarteret Ormen gjordes på Katarinavägen och utanför Stadsmuseet. Mer om utgrävningarna kan du läsa hos Arkeologikonsult på slussenportalen.se

Bilder 2016

Flygfoto över Slussenområdet 2016. Vy från öst. Till höger ligger Gamla stan och till vänster Södermalm.
Flygfoto över Slussenområdet 2016.
Ett spårviddshinder i en körbana. Framför har en SUV stannat. Bakom bilen står en blå buss.
Spårviddshinder på Slussplan.
Arkeologiska utgrävningar i ett schakt vid Slussen. Lämningar av gamla trappor syns nere i schakten.
Kvarteret Ormen grävs ut under Katarinavägen.
Rivningsarbete pågår vid gamla Slussen. I bakgrunden ligger Gamla stan.
Katarinavägen rivs upp för ombyggnation.

2017-2018

 • Schaktnings-, grundläggnings- och betongarbeten utfördes på Katarinavägen.
 • Den tillfälliga bussterminalen byggdes på Stadsgården.
 • Arbete startade med rivning av Slussens centrala del, ovanpå den tidigare bussterminalen.
 • Grundläggning för den nya huvudbron (Slussbron, även kallad Guldbron) startade.

Bilder 2017-2018

Flygfoto över Slussenområdet 2017. Vy från söder. Mellan Gamla stan och Södermalm pågår byggarbeten.
Flygfoto över Slussenområdet 2017.
Ombyggnation av Katarinavägen vid Slussen. Gatan är uppgrävd, i schakten jobbar en grävmaskin.
Sprängningsarbeten på Katarinavägen under 2017.
Röda och blåa bussar kör intill ett byggplank på Stadsgården vid Slussen.
En temporär bussterminal byggs på Stadsgården, 2018.
Gamla Slussen rivs. Vy från norr mot Katarinahissen.
Den gamla bussterminalen rivs, 2018.

2019-2020

 • Schaktnings- och grundläggningsarbeten i den centrala delen av Slussen.
 • Slussbron skeppades in och monterades mellan Södermalm och Gamla stan.
 • Slussbron öppnades och invigdes av HKH Konungen i sällskap av Kronprinsessan Victoria och prinsessan Estelle.
 • Rivning av de västra delarna startade.
 • Sprängningarna för den nya bussterminalen började i Katarinaberget.

Bilder 2019-2020

Flygfoto över Slussenområdet 2019. Vy från öst. Mellan Södermalm och Gamla stan pågår byggarbeten och åtta gula lyftkranar står på byggarbetsplatsen.
Flygfoto över Slussenområdet 2019.
En gul maskin står inne i ett utsprängt bergrum. Bergväggen framför maskinen är upplyst.
Sprängningar för den nya bussterminalen i Katarinaberget, 2019.
Slussbron bogseras av två bogserbåtar i Saltsjön mellan Södermalm och Gamla stan.
Slussbron bogseras in och monteras, 2020.
Slussbron invigs av H.M. Konungen som klipper ett guldigt sidenband i sällskap av H.K.H. Kronprinsessan och H.K.H. Prinsessan Estelle.
Invigning av Slussbron, 2020.

2021-2022

 • Schaktnings- och grundläggningsarbeten utfördes på Mälarsidan för den västra delen av slusskanalen och den södra avbördningskanalen.
 • Sprängningsarbetena inne i Katarinaberget avslutades och byggnation inne i berget startade.
 • Kronprinsessan Victoria namngav vattenanläggningen Victoriaslussen och invigde den södra avbördningsluckan
 • Den östra lågbron byggdes och öppnades för gående och cyklister.

Bilder 2021-2022

En spontgrop mellan Södermalm och Gamla stan. Bakom spontgropen ser man husfasaderna i Gamla stan.
Byggnation av den södra avbördningskanalen, 2021.
Flygfoto över Slussenområdet 2022. Vy från söder.
Flygfoto över Slussen, 2022.
H.K.H. Kronprinsessan och dåvarande finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M) står på varsin sida av ett stort granitblock med Kronprinsessans signatur graverad i guld.
H.K.H. Kronprinsessan namnger Victoriaslussen, 2022.
En gång- och cykelbana längs vattnet mellan Gamla stan och Slussen. Vy mot Slussen.
Östra lågbron öppnar över allmänheten, hösten 2022.

2023

 • Munkbrokajens västra del öppnade för allmänheten.
 • Västra delen av Stadsgårdsleden däckades över och trafiken flyttade in i tunneln.
 • Arbete med överdäckning av tunnelbanan och byggnation av yta för nya Södermalmstorg startade.

Nu är vi inne i 2024 och har mycket spännande framför oss. I år färdigställs vattentorget, som också öppnar för allmänheten, och byggnation av Stadsgårdstunnelns östra del påbörjas.

Häng med oss på resan!

Bilder 2023

Flygfoto över Slussenområdet 2023. Vy från söder. Mellan Södermalm och Gamla stan pågår byggarbeten.
Flygfoto över Slussen 2023.
En solig vårdag. Munkbrokajen längs Gamla stan är fylld av människor. Vy från väst.
Munkbrokajen öppnar för allmänheten, våren 2023.
Körbanan i en tunnel för biltrafik.
Förberedelser inför att trafiken ska ledas in i Stadsgårdstunneln, våren 2023.
En lång stålbalk lyfts av en lyftkran för att läggas ovanför tunnelbanan vid Slussen. Det är sen kväll och mörkt ute. I bakgrunden lyser skärmarna på Katarinahissen.
Lyft av 40 meter lång stålbalk för överdäckningen av tunnelbanan.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad