Visionsbild av Norra slusskajen vid Gamla stan. Vy från Slussbron västerut.
Längs Norra slusskajen blir det gradänger av granit, i det bästa solläget. Illustration: White arkitekter

Upplev Vattentorget – hjärtat av Slussen

Området på vattnet mellan Gamla stan och Södermalm förvandlas till en plats för liv och rörelse. Välkommen till Vattentorget – en modern samlingspunkt där vatten möter stad. Den 6 juni 2024 öppnar vi området för allmänheten.

Sedan 1600-talet har Slussen byggts om varje sekel för att möta samtidens behov. Nu står vi inför den femte generationens Slussen. Med det skapas Vattentorget, en plats som utformats för att ta tillvara på närheten till vattnet och skapa mer utrymme för gång- och cykeltrafik mellan Södermalm och Gamla stan. Vattentorget omger Victoriaslussens tre kanaler; slusskanalen och de två avbördningskanalerna.

Här kan besökare titta på båtar som slussar och Mälarens vatten som forsar ut i Saltsjön. Under Slussbron blir det restauranger och uteserveringar med sittplatser intill vattnet. På Gamla stan-sidan finns gradänger av granit i det bästa solläget. Här kan man slå sig ner en stund och njuta av utsikten mot vattnet och Söders höjder. Nedanför gradängerna, under gång- och cykelbanan, simmar fiskar i en ny fiskvandringsled. Det är gamla Nils Ericsons sluss som har byggts om till en passage för att fiskar ska kunna simma mellan Mälaren och Saltsjön

En plats som utmanar

Platsen där Vattentorget och den nya vattenanläggningen har byggts är en geoteknisk utmaning. Här finns djupa berglägen, förkastningszoner och gamla konstruktioner. För att skapa en stabil och hållbar grund har närmare 1700 pålar borrats 50 meter ner i marken, hela vägen till berggrunden.

- Det har varit en byggteknisk utmaning att bygga en så pass stor och komplicerad vattenanläggning, med höga kvalitetskrav och en livslängd på 120 år. Utöver det ska infrastrukturen fungera under hela byggtiden och vi har dessutom behövt vara beredda på att avbörda Mälaren, berättar Magnus Tengblad samordnande byggledare Vatten, Projekt Slussen.

Mitt i mötesplatsen finns den senaste moderna tekniken och standarden inom slussning och avbördning, och därtill öppningsbara broar ovanför slusskanalen. När slusskanalen öppnar för båttrafik 2027 kommer broarna att öppnas en i taget för att släppa fram båtarna när det är dags för slussning.

- En framgångsfaktor har varit att vi tidigt i processen kunde identifiera svårigheterna – både byggtekniskt och skedesmässigt. Det medförde att vi valde att tillverka vissa delar av konstruktionen på andra platser. Till exempel byggdes slusskanalen i Värtahamnen, intill en betongstation, vilket i sin tur sparade många transporter.

Materialval och belysning

Det dominerande materialet är trä i kraftiga dimensioner, både på torgets yta och möblering. Ytorna på gång- och cykelstråken ska vara lättskötta, trafiksäkra och väl anpassade för tillgänglighet. Huvudgångstråken beläggs med granithällar och cykelstråken med betong.

-Till Vattentorget har fina material använts, som håller hög kvalitet och har lång livslängd. Bland annat svensk granit och svensk furu. Det bidrar med en känsla av kvalitet till platsen, säger Magnus.

Belysningen är balanserad mot omgivningen och lyser upp gång- och cykelstråk, men hjälper också till att framhäva platsens karaktär. Det blir belysningsstolpar, infällda armaturer och belysning som integreras i marken. För att tydliggöra nivåskillnader kring avbördningskanalerna integreras belysning också i räcken och handledare.

-Allt är fantastiskt! Vattentorget kommer bli den finaste platsen i hela Stockholm, med vattnet, rörelsen, restaurangerna och kopplingen mellan Söder och Gamla stan, säger Magnus.

Den 6 juni 2024 öppnas Vattentorget för allmänheten. Det blir stort firande och kalas hela dagen. Välkommen till en ny mötesplats i Stockholm – där vattnet alltid är i centrum!

Bilder

Illustration av vattenområdet mellan Södermalm och Gamla stan. Vy från norr.
Visionsbild av Vattentorget. Illustration: DBOX/Foster + Partners
Ett staket av stål med handledare av ljust trä.
Staketet längs Vattentorget kläs med ljust accoyaträ.
Byggarbetsplats vid Gamla stan. Stenläggning pågår.
Längs Norra slusskajen pågår arbete med stenläggning. Stenen är svensk granit.
Illustration av Vattentorget mellan Söder och Gamla stan. Det är vinter och människor rör sig på torgytan. Vy mot Gamla stan.
Vattentorget är en lika trevlig plats sommartid som vintertid. Illustration: White arkitekter

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad