Vy över en bussterminal på Stadsgården vid Slussen. Flera röda och blåa bussar är i rörelse eller står parkerade intill terminalens ankomst- och avgångsplatser.
Temporär bussterminal på Stadsgården. Foto: Lennart Johansson

Ny lösning för Nacka-Värmdö-resenärer

En ny lösning för den temporära bussterminalen håller på att tas fram för att på bästa sätt lösa resenärernas behov av fungerande byten mellan trafikslag.

Den nuvarande temporära bussterminalen vid Slussen skulle vara i drift fram till att terminalen i Katarinaberget blir klar. Terminalen i berget är dock försenad och förväntas inte öppna förrän hösten 2025. Det påverkar hela Slussenprojektet.

Arbeten längs Stadsgården och överdäckningen av Stadsgårdsleden kan inte påbörjas förrän busstrafiken flyttas. Detaljer om hur den nya lösningen för bussterminalen kommer att se ut och fungera presenteras under våren. Lösningen tas i drift under sommaren 2024. Om flytten inte skulle genomföras påverkas bland annat återläggningen av Saltsjöbanan och stora delar av Slussenområdet skulle förbli en byggarbetsplats längre än förväntat.

2023-12-08

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad