Drönarvy över Slussenområdet. I bakgrunden syns Gamla stan och stadshuset.  På vattenområdet mellan öarna pågår byggarbeten och flera gula byggkranar står på området, som också är täckt av snö.
Slussen december 2023. Foto: Lennart Johansson

Slussens attitydundersökning 2023

För åttonde året i rad har Projekt Slussen genomfört en attitydundersökning. I årets undersökning är kännedomen om projektet högre än tidigare. Tusen (1023) stockholmare har gjort sina röster hörda om Slussens ombyggnad.

Kringboende, cyklister, bilister och kollektivtrafikresenärer har fått svara på frågor om informationen från projektet, om platsen upplevs trygg, hur man förväntar sig att platsen ska bli när den är klar och vilken information som man är intresserad av och hur man önskar få informationen. Vi frågar också om det finns något som man oroar sig för när det gäller ombyggnaden.

Urval av resultatet

  • 77% känner till ombyggnationen av Slussen.
  • 63% svarar att de följer händelserna kring ombyggnaden.
  • 62% är positiva eller mycket positiva till att staden bygger om Slussen.
  • Andelen som anger att de förväntar sig att Slussen kommer bli bättre för gående, cyklister och som plats att vistas på har ökat över tid.
  • Andelen som anger att de tror att stadsbilden kommer att bli finare har ökat över tid. Här anger dock 21% att de tror att det kommer bli en fulare stadsbild.
  • 56% är intresserade av att få information om ombyggnaden. Information om tidsplanen, slutgiltig utformning, trafikinformation, störningar och utvecklingen i projektet är av högst intresse.
  • De olika trafikant-målgrupperna (cyklister, bilister och kollektivtrafikresenärer) tror att slutlösningen av Slussen kommer bli bättre för det färdsätt som man själv använder.

Vad händer med resultatet?

Den här undersökningen är viktig för oss, då den blir ett underlag för projektgruppen inom kommunikation för att förbättra vår information. Dessutom ska platsen upplevas trygg under byggtiden och i resultatet får vi förslag på vad som kan göra våra olika platser bättre. Till exempel är det många som efterfrågor mer information på planken.

Lika många svarar att de önskar information via media som att de har fått information om projektet från personliga möten. Vi fortsätter att kommunicera via digitala utskick, tryckta nyhetsbrev, Instagram och hålla fortsatt hög nivå på servicen i Slussenrummet.

Tusen tack till alla som deltog!

Attitydundersökningen utförs av Origo Group på uppdrag av Projekt Slussen. Syftet med undersökningen är att kartlägga kringboende och olika trafikanters kännedom om och inställning till ombyggnaden av Slussen.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad