Drönarfoto över Södermalmstorg vid Slussen. Vy mot nordväst.
Södermalmstorg, foto: Lennart Johansson

Markarbeten på Södermalmstorg våren 2024

Mellan mars och juli 2024 kommer arbeten med ytskikt att utföras på Södermalmstorg.

Under våren kommer arbeten med ytskikt att utföras på Södermalmstorg. Det innebär att trafiken på Södermalmstorg leds om via delar av det nuvarande arbetsområdet.

När trafiken flyttats om kommer gatan och trottoaren intill husfasaderna att bli arbetsområde. Här ska arbeten med smågatsten och granithällar utföras. Arbetena väntas pågå fram till juli 2024.

Uteserveringarna på Södermalmstorg är tillfälligt nedmonterade för att ge utrymme för arbetena. Markarbetena prioriteras för att uteserveringarna ska kunna öppna igen så snart som möjligt.

Därefter färdigställs Södermalmstorg med finplaneringsarbeten, belysning, planteringar och bänkar för att kunna öppna för allmänheten 2025. 

Entréerna till verksamheter och bostäder på Södermalmstorg kommer att vara tillgängliga genom flyttbara, temporära ramper genom hela perioden.

Karta över Södermalmstorg vid Slussen. Orangea områden visar var byggarbeten pågår.

Karta över arbetsområdet vid Södermalmstorg.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad