Karta över Slussenområdet och nya cykelvägar, markerade med grön linje.
De gröna linjerna visar cykelvägar runt Slussen från 6 juni 2024.

Gång- och cykeltrafik på Vattentorget

När Vattentorget öppnar mellan Södermalm och Gamla stan blir det mer utrymme att både cykla, gå och slå sig ner en stund.

I samband med att Vattentorget öppnar så öppnar nya gång- och cykelvägar mellan Södermalm och Gamla stan. Längs Norra slusskajen, nedanför Slussplan, öppnar också en yta med breda sittgradänger – en plats att slå sig ner på och njuta av utsikten.

Här öppnar nya gång- och cykelvägar

  • Längs den västra lågbron, mellan Södermalm och Gamla stan.
  • Under slussbrons norra landfäste, mellan Munkbrokajen och den östra lågbron.
  • Längs den östra delen av Munkbrokajen.
  • Längs med Slussbrons västra sida, som har varit stängd för gångtrafik.

Cykeltrafik från den 6 juni 2024

Karta över Slussenområdet och nya cykelvägar, markerade med grön linje.
Kartan visar cykelvägar runt Slussenområdet.

Kartan visar cykelvägar vid Slussen.

Gångtrafik från den 6 juni 2024

Karta över gångvägar vid Slussen. Gångvägarna är markerade med orangea linjer.
Kartan visar gångvägar runt Slussenområdet.

Kartan visar gångvägar vid Slussen.

 

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad