Tredelad bild. Till vänster är en granitlagd gångbana, i bakgrunden ligger gula hus i Gamla stan. I mitten är en byggarbetsplats fotad ovanifrån. Till höger ett avlångt bergrum där byggarbeten pågår. Väggar och tak är rödmålade.
Granit har lagts på västra lågbrons gångbana, tunnelbanan har överdäckats med 35 stålbalkar och vänthallen har målats röd.

Slussens årsresumé 2023

År 2023 har varit ett händelserikt år på Slussen. Både ute på arbetsområdet och inne i Katarinaberget börjar konturerna av de nya platserna och byggnaderna synas allt mer. Här sammanfattar vi några av projektets milstolpar, som startat eller slutförts under året.

Land- och vattenområdet

 • Munkbrokajens västra del öppnade för allmänheten i april.
 • Fiskvandringsleden har inretts med sten, fyllts med vatten och däckats över.
 • Norra slusskajen har klätts med cirka 200 stycken, 2,7 ton tunga granitblock. Här blir sittgradänger i bästa solläget!
 • Slusskontoret under Slussbron har byggts klart
 • Slusskanalens tredje del har lagts på plats och installerats på Mälarsidan.
 • Den norra avbördningskanalen har byggts och den 37 meter långa avbördningsluckan sänkts ner och installerats i kanalen.
 • Den södra avbördningskanalen har använts för att släppa ut vatten från Mälaren när vattenståndet varit högt.
 • De öppningsbara broarna har installerats.
 • Västra lågbron har tagit form och ytskikt för cykelbanor av betong och gångbanor av granit är färdiga. Bron öppnar för allmänheten sommaren 2024.
 • Runt vattentorget har konsoler monterats och trädäck börjat läggas på.
 • Uppströms slusslucka har anlänt till Slussen och monterats i slusskanalen.
 • Stadsgårdstunnelns skal har gjutits klart, och trafiken kör nu i tunneln.
 • Mälarterrassen har börjat växa fram från kajplan upp till torgplan med väggar och pelare.
 • Tunnelbanan har överdäckats med 35 stycken 40 ton tunga stålbalkar.
 • Södermalmstorg har en stor gjutning, med 1 000 kubikmeter betong utförts för den nya torgytan.
 • Katarinahissen har öppnat för allmänheten efter 10 års uppehåll.

Bussterminalen i Katarinaberget

 • Övergripande membranmontage är klart i ankomst-, avgångs-, och vänthall.
 • Avgångshallen har asfalterats.
 • Alla 17 tvärvalv mellan ankomst-, avgångs-, och vänthall har gjutits klart.
 • Vänthallen har målats röd.
 • Golvplattan i den 200 meter långa vänthallen är färdiggjuten.
 • Bron mellan Lokattens trappor och vänthallen har byggts klart. På bron har också ett 7 meter högt och 23 meter långt konstverk gjutits.
 • I taket har montage och installationer av ventilation och brandgaskanaler påbörjats.
 • I infartsrampen har en bro för Saltsjöbanan gjutits. Man har också börjat gjuta infartsrampens väggar.
 • I västra entrén har trappor börjat monteras.
 • Klevgränd har börjat återställas. 1 900 sparade stenar ska monteras tillbaka här.
 • Borgmästartrappan har börjat återställas och beräknas öppna våren 2024.
 • Intill Lokattens trappor har en hiss installerats.

Tack för 2023 och väl mött 2024. Då har vi mycket spännande att se fram emot. Bland annat öppnar vattentorget för allmänheten, i bussterminalen gjuts ett stort terrazzogolv och överdäckningen av Stadsgårdsledens östra del påbörjas.

Bilder från 2023

En spontgrop på en byggarbetsplats. Mellan sponterna ligger en stor lucka av stål.
I den norra avbördningskanalen har en 37 meter lång och 85 ton tung avbördningslucka sänkts ner.
Byggarbetsplats i stadsmiljö, intill vatten. Betongkonstruktioner och byggställningar fyller arbetsområdet.
Mälarterrassen växer fram mellan Slussbron och Södermalmstorg.
Två röda maskiner arbetar med asfaltering i ett stort bergrum.
Avgångshallen i nya bussterminalen har asfalterats.
Drönarvy över Slussenområdet. I bakgrunden syns Gamla stan och stadshuset. På vattenområdet mellan öarna pågår byggarbeten och flera gula byggkranar står på området, som också är täckt av snö.
Vy över land- och vattenområdet december 2023.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad