Illustration av nya Slussen, vy från Gamla stan mot Södermalm. Mellan öarna finns broar som bildar ett torg på vattnet. Människor och fordon är i rörelse runt hela området. Illustration: DBOX/Foster + Partners
Vattentorget länkar samman Södermalm och Gamla stan. Illustration: DBOX/Foster + Partners

6 juni 2024 – då öppnar Vattentorget

Det är dags för stockholmarna att få tillbaka en stor del av Slussen. Torsdag den 6 juni 2024 öppnar Vattentorget och Norra slusskajen i samband med årets ”En dag på Slussen”.

En av projekt Slussens efterlängtade mötesplatser öppnar upp lagom till sommaren. Det är den stora ytan runt kanalerna mellan Gamla stan och Södermalm som åter kommer att bli tillgänglig för allmänheten. Vi kallar platsen Vattentorget.

Vattentorget är en plats där närheten till vattnet prioriterats. Här kan gående och cyklister ta sig mellan Södermalm och Gamla stan via lågbroarna. Det kommer finnas bänkar för att kunna slå sig ned en stund och njuta av utsikten och närheten till vattnet.  Här ligger också de två avbördningskanalerna med en slusskanal för båtar i mitten.

Förra året öppnade vi upp en del av Munkbrokajen, som ett smakprov på hur den norra slusskajen kommer att se ut. Den del av kajen som nu öppnar upp kommer att ha samma typ av konsolbryggor i svensk furu, granithällar och sittbänkar. Växtbäddar är också en viktig del av kajens funktion, som ska fyllas med grönska under hösten 2024. Det som gör den nya delen av kajen lite speciell är den nya trappan med sittgradänger. Under kajen ligger en nyanlagd fiskvandringsled. Fiskarnas genomfart mellan Saltsjön och Mälaren kommer så småningom kunna följas via en fisk-monitor på kajen. Den här platsen blir ett välkommet tillskott i stadsmiljön, med sina många sittplatser i bästa solläge med utsikt över Vattentorget. Med sina lågbroar, kajer och sittgradänger blir Vattentorget Stockholms nya mötesplats.

Spara datumet

Vi öppnar Vattentorget torsdagen 6 juni 2024. Detta gör vi i samband med En dag på Slussen, projekt Slussens årliga evenemang och ”öppna hus”. Då kommer vi vara på plats med expertisen från projekt Slussen, för att berätta om den nya vattenanläggningen, slussen, kajerna, graniten, grönskan och mycket mer.

Mer information om öppningen av Vattentorget och En dag på Slussen kommer under våren. Boka in datumet så länge!

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad