Kuriosakabinett med glaspartier och belysning.
Två kuriosakabinett ska fyllas med innehåll och invigas den 6 juni 2024.

Konstinstallation invigs

En konstinstallation av konstnären Ebba Matz invigs vid öppningen av Vattentorget den 6 juni. Installationen kommer att finnas under Slussbrons norra landfäste.

Installationen består av två kuriosakabinett med arkeologiska fynd som gjorts under utgrävningarna på Slussen som kopplas till en glashytta i området.

Förutom de arkeologiska fynden kommer kabinettet också innehålla nyproducerat glas av glasblåsare som har använt återbrukat glas från sin verksamhet i Boda, Småland.

Kuriosakabinetten har belysning och består av sammanlagt 36 hyllmeter som fyllts med föremål. Möt konstnären Ebba Matz den 6 juni när konstinstallationen invigs och hör henne berätta om föremålen.

Bilder från byggnationen av kabinettet

Stålstomme till ett blivande kuriosakabinett.
Det östra kabinettet med stålstommen monterad.
Stort kuriosakabinett med glaspartier och belysning.
Här har glaset monterats och belysningen installerats. Även här det östra kabinettet.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad