Resultat – promenadstråk

700 personer i medborgarpanelen har svarat på frågor hur de går och vistas samt hur sträckorna kan förbättras mellan tre utvalda områden. Sträckorna är Telefonplan till Västberga, Spånga station till Tensta och Lilla Sköndal till Skarpnäck.

Tack du som medverkade!

I den här frågeomgången svarade 700 paneldeltagare i medborgarpanelen (juni 2020).

Första delen handlade om hur deltagarna går och vistas mellan de tre sträckorna;

 • Telefonplan till Västberga,
 • Spånga station till Tensta, 
 • Lilla Sköndal till Skarpnäck.

Den andra delen handlade om hur de upplever de tre sträckorna som gående – om de känner sig prioriterade och trygga som fotgängare. Utöver detta fick respondenterna inkomma med förslag på förbättringar i den fysiska gatumiljön för gående.

Totalt svarade 700 personer vilket ger en deltagarfrekvens på 60 procent.

Urval av resultatet

 • 48% vistas längs med sträckan Telefonplan – Västberga jämfört med 21% som vistas på sträckan mellan Spånga station till Tensta.
   
 • 44% vistas längs med sträckan Lilla Sköndal till Skarpnäck.
   
 • På samtliga sträckor är det fler som förflyttar sig till fots och med cykel än dem som förflyttar sig med bil, i snitt förflyttar sig var tredje person till fots.
   
 • 35% förflyttar sig till fots på sträckan Lilla Sköndal till Skarpnäck vilket är det högsta resultatet av de tre sträckorna.
   
 • Resultatet visar att man inte förflyttar sig dagligen till fots längs sträckorna utan högst andel gående är någon gång i månaden.
   
 • Resultatet visar att man känner sig mer trygg än prioriterad som gående längs sträckorna. Högst resultat anger de fotgängare som går längs sträckan Spånga – Tensta där 36% känner sig trygga.
   
 • Endast 15% av fotgängarna känner sig prioriterade längs med sträckan Telefonplan – Västberga. Jämfört med 28% av fotgängarna på sträckan Spånga – Tensta.

Vad händer med resultatet?

De på trafikkontoret som jobbar med att förbättra förhållandena för gående och som arbetar mot målet att öka andelen lokala gångresor i ytterstaden är tacksamma för dina svar. Resultaten kommer att användas i förbättringsarbetet längs de tre sträckorna.

Om du vill veta mer om hur panelen svarat på frågorna, bläddra bland resultaten här nedan.
(Hela sammanställningen hittar du i ett pdf-dokument här nedan).

Tack till dig som deltog!

Urval av bilder

Hela resultatet

Du som vill läsa hela dokumentet/sammanställningen av frågorna om promenadstråk kan göra det i det här pdf-dokumentet.

Frågor till medborgarpanelen om promenadstråk (1 MB)

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Stora medborgarpanelen

Uppdaterad