Resultat – Miljözon klass 3

Undersökningen till Medborgarpanelen handlade om Stockholms stads uppdrag att utreda och stegvis införa miljözon klass 3 med start under 2024. I den här enkäten har man undersökt hur stockholmare tror att de kommer att påverkas av införandet av den nya miljözonen.

Stockholms stad har fått i uppdrag att utreda och stegvis införa miljözon klass 3 med start 2024 och fullt införd 2026. Exakt område var inte klart vid tiden av undersökningen som gjordes under hösten 2023 men området som utredes för miljözon var Gamla stan och City. I miljözon klass 3 får bensin och dieseldrivna fordon inte köras.

De fordon som tillåts är:

  • lätta och tunga elfordon
  • lätta och tunga bränslecellsfordon
  • lätta och tunga gasfordon som uppfyller utsläppskraven för Euro 6
  • tunga laddhybrider som uppfyller utsläppskraven för Euro 6.

2 703 personer i Medborgarpanelen svarade på undersökningen. Detta innebär en svarsfrekvens på 60 %.

Urval av resultat

  • 55 procent av deltagarna bedömer att de kommer att påverkas positivt av miljözonen. 

  • Bland de som tror att de kommer påverkas mycket anges positiva kommentarer om att det bidrar till att förbättra stadens miljö och utveckling, gynnar dem själva i form av bättre promenad- och cykelmöjligheter samt ger en renare luft.

  • Bland de som bor utanför området som utreds för miljözon är det tre av fyra som anser att de kommer resa på samma sätt som nu när det blir miljözon.

  • Av de som tror att miljözonen kommer att påverka dem negativt bedömer 76 % att de kommer att behöva åka omvägar förbi miljözonen.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Stockholms stads Medborgarpanel – Miljözoner klass 3 (pdf)

Vad händer med resultaten?

Undersökningen som utfördes under 2023 används som en del i konsekvensanalys som trafikkontoret genomfört inför införande av miljözon klass 3 i delar av Stockholm. Konsekvensanalysen ligger till grund för hur arbetet med miljözonen fortgår. Efter undersökningen genomfördes har Gamla stan utgått som en möjlig miljözon för implementering under 2024.

Läs mer om miljözonen på Stockholms stads webbplats.

Miljözon klass 3, Stockholms stads webbplats

Medborgarpanelen

Uppdaterad