Resultat – Stadshuset

Undersökningen handlade om Stockholms stadshus, om deltagarna har besökt stadshuset, varit på någon visning och också om intresset för olika visningar.

Tack till dig som deltog

2023 är ett jubileumsår

I år fyller Stockholms stadshus 100 år och det kommer att vara många olika aktiviteter i och runt stadshuset med anledning av detta.

Undersökningen genomfördes i februari 2023 och totalt svarade 2 814 personer på frågorna.

Urval av resultatet

De allra flesta, nio av tio, som svarade har någon gång besökt stadshuset.
Drygt en av tre har varit på en guidad visning i stadshuset.
Tre av fyra kan tänka sig att delta i en guidad visning under det kommande året. Arkitektur, Nobel och ett hus för demokrati och politik är det man i första hand tänker på när det gäller Stockholms stadshus.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Resultat Stadshuset (pdf)

Vad händer med resultaten?

Undersökningen har varit ett viktigt underlag för den marknadsplan som stadshusets visningsverksamhet och stadsledningskontorets kommunikatörer låtit ta fram. Genom undersökningen får vi ett tydligt svar på att det finns ett stort intresse för att besöka stadshuset.

Nu arbetar staden vidare med att utveckla såväl kommunikationen om stadshuset som hur visningarna kan utvecklas ytterligare.

Stort tack!

Kontakta oss om Medborgarpanelen

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Medborgarpaneler

Uppdaterad