Resultat – Gröna plattan

I en frågeomgång som låg ute från den 29 april till den 11 maj ställde vi frågor till både Stora medborgarpanelen och Unga panelen för att få veta vad stockholmarna undrar över när det gäller klimat och miljö.

Tack till dig som deltog!

Frågeomgången gjordes som en förberedelse inför evenemanget Gröna Plattan som Stockholms stad arrangerade med anledning av FN:s miljö- och klimatmöte Stockholm+50 i början av juni.

På Gröna Plattan kunde besökarna ta del av samtal med forskare och specialister, workshops för ungdomar och barn om hållbarhet, vetenskap och konst, en trädgård och en hel del annat. Syftet med att samla in stockholmarnas frågor och tips var att skapa en dialog som kunde bidra till att fylla programmet med intressanta och viktiga frågeställningar och perspektiv, och evenemangets moderator lyfte frågorna i de olika samtalen på evenemangets scener.

När frågeperioden avslutades den 11 maj 2022 hade 2 373 personer i Stora medborgarpanelen och 60 personer i Unga panelen svarat på frågorna.

79 procent av Stora medborgarpanelen och 84 procent av Unga panelen känner inte till stadens webbplats med tips om hållbarhet. 

Leva hållbart, Stockholms stads webbplats

Inom den stora medborgarpanelen handlar deltagarnas frågor i större utsträckning om hur staden arbetar för en ökad hållbarhet. De flesta frågorna som deltagarna i Stora medborgarpanelen vill ställa till forskare och specialister handlar om ansvarsfördelning, grönområden i staden, transporter samt sopsortering och återvinning.

Inom den Unga panelen är frågorna i större utsträckning kopplade vad man själv kan göra för att hjälpa miljön. Unga panelens deltagare vill ställa frågor om framtiden, vad var och en själv kan göra, transporter och nedskräpning.

Tipsen som deltagarna i båda panelerna lämnar handlar främst om kollektivtrafik, mat och återvinning.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Resultat Gröna plattan (pdf)

Vad händer med resultatet?

Ett av stadens utvecklingsområden när det gäller klimat och miljö är att utveckla dialogen med invånarna. Resultatet från denna frågeomgång blir, utöver att det var ett bidrag i arbetet med att forma innehållet på Gröna Plattan, ett underlag för vidareutveckling av stadens arbete.

Kontakta oss om Medborgarpanelen

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Medborgarpaneler

Uppdaterad