Resultat – Lekgator 2023

Stockholms stad har under första halvåret 2023 arbetat med att ta fram principer och utformning av platser för bilfria zoner vid skolor. Vid tre skolor har lösningarna testats som pilotprojektet Lekgator med start under november månad 2023. På de utvalda gatorna har det i stället för biltrafik getts plats åt möbler, växter, belysning samt vissa lekfulla inslag.

Tack till dig som deltog!

Vid tre skolor runt om i Stockholms stad; Björngårdsskolan på Södermalm, Norra Ängby skola i Bromma och förskolorna Lofoten och Regnbågen i Järva har Lekgatorna testats. Undersökningen med Medborgarpanelen genomfördes under perioden 29 nov 2023 – 15 dec 2023.

Syftet med undersökningen var att ta reda på kännedom om Lekgator, om man varit på någon av Lekgatorna, huruvida man upplevde platsen som en trygg plats och vad man ansåg att en Lekgata ska erbjuda. Totalt svarade 620 personer på enkäten av de boende i Södermalm, Bromma och Järva som ingår i Medborgarpanelen vilket betyder en svarsfrekvens på 54% för dessa områden. En majoritet av dem som deltog har också bidragit med egna idéer och tankar om hur en Lekgata ska utformas. Stort tack till dig som deltog!

Urval av resultatet

  • Kännedom av Lekgator – Nästan en av tre uppger att de känner till projektet Lekgator i stadsdelarna Södermalm, Bromma och Järva
  • Upplevelse av trygghet på platsen – Drygt sex av tio upplevde platsen som trygg, fyra av tio upplevde platser som trevlig att vistas på
  • Vad en Lekgata bör erbjuda – Omkring hälften anser att Lekgatorna ska erbjuda sittmöbler, markmålningar samt lekskulpturer. Bland den som lämnat öppna svar är det många som anser att grönska och växtlighet bör erbjudas.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Stockholms stad medborgarpanel – Lekgator 2023

Kontakta oss om Medborgarpanelen

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Medborgarpaneler

Uppdaterad