Resultat – Källsortering på allmän plats

Stockholm ska ha en ren och trygg stadsmiljö. Skräp hör hemma i papperskorgen – men det ska också sorteras, så att det går att återvinna. Under sommaren och hösten genomförde staden ett pilotprojekt med källsortering på allmän plats. På fyra platser i staden ställdes kärl ut med möjlighet till sortering.

Tack till dig som deltog!

Från år 2026 gäller ny lagstiftning som ger kommunerna ansvaret för källsortering på allmän plats. Källsorteringen ska införas på ställen där det vistas mycket folk, knutpunkter där människor träffas, umgås och äter mat.

Under perioden mitten av juli till mitten av oktober (veckorna 29–41) placerade staden ut moduler på fyra platser, två på Södermalm och två i Järva. Där kunde besökare sortera sitt skräp som färgat glas, ofärgat glas, metall-, pappers- och plastförpackningar samt övrigt avfall.

Syftet med undersökningen var att ta reda på vad de boende i Stockholms stad tyckte om försöket och vad de har för inställning till att källsortera på allmänna platser i staden, som i parker och på torg till exempel. Totalt svarade 2 370 personer i Medborgarpanelen, vilket betyder att svarsfrekvensen var 52 procent. En majoritet av dem som deltog har också bidragit med egna tankar om hur vi kan öka medvetenheten hos stockholmarna om vikten av att källsortera. Stort tack till dig som deltog!

Urval av resultat

  • 90 procent källsorterar hemma. Det är inga större skillnader mellan kvinnor och män.
  • Stockholmarna anser att det främst är viktigt att kunna källsortera plast- och glasförpackningar på allmän plats. En stor andel, cirka tre fjärdedelar, anser också att det är viktigt att man kan källsortera papper och metall.
  • 86 procent tycker att det är lätt att förstå vad som ska slängas i respektive kärl.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Resultat källsortering på allmän plats (pdf)

Vad händer med resultatet?

Resultatet för denna frågeomgång kommer att användas på trafikkontoret för att utveckla och förbättra de kommunikativa insatserna kring källsortering på allmän plats inför att den nya lagen träder i kraft 2026.

Kontakta oss om Medborgarpanelen

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Medborgarpaneler

Uppdaterad