Resultat – Stockholmsrummet och Söderortsrum

Fler än 1 000 personer i Medborgarpanelen har svarat på frågor om Stockholmsrummet och ett eventuellt kompletterande Söderortsrum. Nu finns stadens medborgarpanel i hela Söderort.

I den här frågeomgången svarade paneldeltagare boende i Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck.

Första delen handlade om anledning och upplevelse av besök i Stockholmsrummet. Den andra handlade om synen på stadens planer på ett liknande rum i söderort, vad man vill hitta i det och hur troligt det är att man skulle besöka det.

Totalt svarade 1 150 personer vilket är 75 procent av paneldeltagarna.

Tack till dig som deltog!

Urval av resultatet

  • 41 procent har någon gång besökt Stockholmsrummet.
  • 60 procent anger att de var vid Kulturhuset och blev intresserade, som anledning till besöket. Därefter kommer anledningen "Allmänt intresse om Stockholms utveckling" på 33 procent.
  • 79 procent väljer positiva ord som "Informativt, Lärorikt och Inspirerande" om hur de upplevde besöket i Stockholmsrummet. 8 procent väljer lite mer negativa ord som "Svårt att förstå" och "Ointressant".
  • På frågan om vad man vill hitta i ett eventuellt Söderortsrum får svaren "Fysiska och digitala modeller" 85 procent.
  • 58 procent anger att de är mycket eller ganska troligt att de skulle besöka ett liknande rum i söderort.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Sammanställning av frågor kring Stockholmsrummet och ett eventuellt nytt Söderortsrum (pdf)

Vad händer med resultatet?

De som jobbar i och planerar för kommande aktiviteter i Stockholmsrummet och som planerar för ett eventuellt Söderortsrum är mycket tacksamma för dina svar. Resultaten kommer att användas i utvecklingsarbetet. 

Medborgarpanelen

Uppdaterad