Resultat – Minskad nedskräpning

Stockholm ska ha en ren och trygg stadsmiljö. Stockholms stad städar gator, torg, gång- och cykelbanor året runt. Vi tömmer också papperskorgar, rensar dagvattenbrunnar, bekämpar ogräs och tar bort löv och grus.

Tack till dig som deltog!

Stockholmare kan bidra genom att slänga skräpet i papperskorgarna som är placerade i hela staden. Mellan den 19 september och 3 oktober 2022 deltog hela 2 685 personer i en enkätundersökning om stadens kampanj Skräpet hör hemma i papperskorgen genom Medborgarpanelen.

Skräpet hör hemma i papperskorgen

Sedan år 2019 genomför staden kampanjer för att berätta om de möjligheter det finns att göra sig av med skräp i Stockholm – ”Skräpet hör hemma i papperskorgen”. Med kampanjen vill staden uppmuntra och visa exempel på det skräp som är mest förekommande och skadligt för miljön som exempelvis fimpar, tuggummin och snus. Det är tillsammans som vi gör Stockholm fin och ren.

Sedan 2022 är att det är olagligt att slänga småskräp på marken och man kan få böter upp till 800 kronor. I Medborgarpanelen ställdes frågor till stadens medborgare om de hade kännedom om:

  • den nya lagen
  • de sett kampanjen samt om de sökte information om skräphantering efter att ha sett kampanjen
  • hur man kan uppmuntra rökare att inte slänga fimpar på marken samt hur vi kan medvetandegöra vikten av att inte skräpa ner

Frågorna handlade om information och stadsutveckling med fokus på sitt närområde där man bor. Frågorna är uppdelade på det stadsdelsområde där man bor, och även i de tre delarna innerstan, söderort och västerort. Deltagarfrekvensen var 54 %. Tack till dig som deltog!

Urval av resultatet

90 procent känner till att det är olagligt att slänga småskräp på marken
45 procent har sett kampanjen om minskad nedskräpning – ”Skräpet hör hemma i papperskorgen”
5 procent har sökt mer information om skräphantering i stadsmiljön eller besökt webbsidan Renhållning och städning: Städning på gator och torg

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Resultat minskad nedskräpning (pdf)

Vad händer med resultatet?

Resultatet för denna frågeomgång kommer att användas på trafikkontoret för att utveckla och förbättra de kommunikativa insatserna kring minskad nedskräpning. Arbetet är långsiktigt och följs upp årligen.

Stort tack till alla deltagare i Medborgarpanelen!

Kontakta oss om Medborgarpanelen

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Medborgarpaneler

Uppdaterad