Resultat – Barns rättigheter och syn på stadsutveckling

Första frågeomgången till Unga panelen handlade om barns rättigheter och syn på stadsutveckling. Under januari och februari 2022 svarade 104 personer på frågorna vilket ger en deltagarfrekvens på 58 procent.

Fem frågor ställdes till deltagarna i Unga panelen. En fråga handlade om barnens rättigheter och barnkonventionen. Två andra frågor handlade om vad paneldeltagaren tycker om att Stockholm utvecklas och växer, och om de känner sig delaktiga i den utvecklingen. De fick också svara öppet på frågor om vad de skulle vilja påverka i boendeområdet och vad som är viktigt för att må bra. Totalt svarade 104 unga från alla stadsdelar i Stockholm på frågorna.

Tack till dig som svarade!

Urval av resultatet

  • Åtta av tio barn känner till att barnkonventionen är en lag.
  • 64 procent tycker det är ganska eller mycket bra att Stockholm utvecklas och växer.
  • 82 procent känner sig lite eller inte alls delaktig i när Stockholm växer.
  • De flesta nämner kompisar och vänner, familj, trygghet och att få röra på sig som viktigt att må bra.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Frågorna om barns rättigheter till Unga panelen (pdf)

Vad händer med resultatet?

Svaren på de fem frågorna och alla nästan 200 så kallade öppna svar kommer läsas av många avdelningar inom Stockholms stad som arbetar med unga. De kommer vara ett viktigt underlag och skapa förståelse för vad de unga tycker, vet och känner inför att Stockholm utvecklas.

Unga panelen

Uppdaterad