Collage av människor i olika miljöer, på kafé, på torg, promenerar

Resultat – Framtidstro

När kommer framtiden? Eller är den redan här? Vad innebär den? Det var några frågor som Stockholms stad ville veta mer om inför en konferens med alla stadens kommunikatörer i mars 2023.

Vad är det som gör framtiden så spännande, för både unga och gamla?
Att försöka skåda in i framtiden har fascinerat oss människor genom tiderna. Ofta ser vi med ljusa och kreativa ögon på framtiden, på spännande teknik som ska hjälpa oss i vardagen, på fantasifulla hus vi ska bo i eller fordon som ska köra oss, på nya upptäckter vi ska göra.

Urval av resultatet

När är framtiden här?

De flesta, nästan sju av tio, anser att framtiden redan är här eller snart (inom 10 år). De som är 50 år eller äldre anser i större utsträckning att framtiden redan är här, medan de som är yngre (20–49 år) i större utsträckning anser att framtiden är här om 10–30 år.

Beskriv framtiden

De vanligaste orden för att beskriva framtiden är osäker, oviss och utveckling. Andra vanliga ord är spännande, teknik, ljus, hoppfull och även utmanande, mörk och orolig.

När framtiden är här, vad är bättre och sämre i Stockholm?

Den vanligaste typen av svar om vad som är bättre i framtiden handlar om kollektivtrafik, färre bilar, en bättre miljö, renare luft och mindre avgaser. Svaren på frågan om vad som är sämre i Stockholm handlar om bostadsbrist, klasskillnader, segregation, klimat och miljö samt otrygghet.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Stockholms stads Medborgarpanel – Framtiden (pdf)

Vad händer med resultaten?

Resultaten användes på plats på Stockholms stads kommunikatörskonferens, både som ett lärande och som en del i en paneldiskussion om stadens utmaningar. Resultaten kommer även att användas vid olika tillfällen som underlag för att planera kommunikation till olika målgrupper.

Kontakta oss om Medborgarpanelen

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Medborgarpaneler

Uppdaterad