Resultat - Gastronomi

Undersökningen till Medborgarpanelen handlade om Stockholms utbud och stockholmares användningen av restauranger och andra mat- och dryckesupplevelser i staden.

Tack till dig som deltog!

År 2023 är Stockholm utsett till European Capital of Gastronomy. Vi har med anledning av det gjort en extra satsning på restaurangbranschen och dess roll för att öka stadens attraktivitet för såväl besökare som medborgare och företag. Undersökningen gjordes sommaren 2023 och besvarades av 2 416 personer i åldern 18 år och äldre, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 55 procent.

Urval av resultatet

Användning: Mer än hälften av respondenterna svarar att de köper takeaway två till tre gånger i månaden eller oftare och motsvarande andel svarar att de besöker restaurang för att äta två till tre gånger i månaden eller oftare.

Utbud: Respondenterna instämmer i hög grad i att utbudet av restauranger är stort och varierat medan minst andel instämmer i påståendena att matupplevelserna upplevs som prisvärda och att det är lätt att beskriva Stockholm som matdestination för andra.

Motiv: De vanligaste anledningarna till att äta ute är av bekvämlighet (68 %) och för att träffa människor man redan känner (60 %). Nio av tio anser att det är viktigt att kunna njuta av god mat och dryck under en semesterresa i Sverige.

Hållbarhet: Tre av fyra anser att det är viktigt att matställen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Bland dessa är bra villkor för de anställda, aktivt arbete mot matsvinn och lokalt producerade råvaror de tre främsta områdena som påverkar respondenternas val av restaurang inom hållbarhetsområdet.

Vad händer med resultaten?

Syftet med undersökningen var att öka kunskaperna om hur stockholmarna använder och bedömer restaurangutbudet i staden och därmed förbättra underlaget för framtida utvecklingsbehov. Resultatet används i dialoger kring branschens utveckling både internt och externt av Visit Stockholm, som är en del av Stockholms stad.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Resultat Gastronomi medborgarpanelen 2023 (pdf)

Kontakta oss om Medborgarpanelen

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Medborgarpaneler

Uppdaterad