Unga panelen

Är du 11-17 år och bor i Stockholm? Vill du vara med och tycka till om hur Stockholm växer och utvecklas? Gå med i Unga panelen!

Gå med i Unga panelen

Som medlem i panelen får du korta frågor några gånger om året via mejl eller sms. Dina synpunkter är viktiga när vi utvecklar Stockholm.

Frågor från Stockholms stad

Frågorna till deltagarna i Unga panelen kommer från Stockholms stads olika verksamheter. Personer som arbetar med att utveckla staden vill veta vad du tycker. Det kan handla om något som byggs eller något som planeras att byggas. Eller var du känner dig trygg och hur vi kan leva hållbart. Det blir olika frågor varje gång. Det är frivilligt att svara och du kan gå ur panelen när du vill. Du är med helt anonymt och ingen kan se att just du är med eller vad du svarar på frågorna.

Alla svar visas upp

De svar som kommer in på frågorna till deltagarna i Unga panelen kommer visas upp här på webbplatsen. Unga panelen drogs igång i början av 2022. Fler än 240 personer är med i Unga panelen (december 2022) från alla delar av Stockholm.

Presentkort som tack

Alla som går med i Unga panelen får ett presentkort på 25 kronor som kan lösas in i ett flertal butiker. Prata med din förälder för anmälan. Du får presentkortet digitalt när du svarat på din första enkät. Hoppas du vill vara med!

Anmälan Unga panelen

Deltagandet i Unga panelen måste gå via en förälder om du är under 16 år. Anmäla dig eller ditt barn/ungdom genom att klicka på länken nedan. Frågorna kommer sedan till din mejl, och du kan hjälpa till att svara på frågorna eller lämna över till ditt barn/ungdom. Tack för hjälpen!

Anmäl dig till Unga panelen!

Film

 Gå med i Unga panelen - kort film

Uppdaterad 2023-02-24.

Resultat genomförda frågeomgångar

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Stora medborgarpanelen

Behandling av personuppgifter

Uppdaterad