Resultat – Promenadstråk

700 personer i medborgarpanelen har svarat på frågor hur de går och vistas samt hur sträckorna kan förbättras mellan tre utvalda områden. Sträckorna är Telefonplan till Västberga, Spånga station till Tensta och Lilla Sköndal till Skarpnäck.

Första delen handlade om hur deltagarna går och vistas mellan de tre sträckorna

  • Telefonplan till Västberga
  • Spånga station till Tensta
  • Lilla Sköndal till Skarpnäck.

Den andra delen handlade om hur de upplever de tre sträckorna som gående – om de känner sig prioriterade och trygga som fotgängare. Utöver detta fick respondenterna inkomma med förslag på förbättringar i den fysiska gatumiljön för gående.

Totalt svarade 700 personer vilket ger en deltagarfrekvens på 60 procent.

Tack till dig som deltog!

Urval av resultatet

  • 48 procent vistas längs med sträckan Telefonplan–Västberga jämfört med 21 procent som vistas på sträckan mellan Spånga station till Tensta.
  • 44 procent vistas längs med sträckan Lilla Sköndal till Skarpnäck.
  • På samtliga sträckor är det fler som förflyttar sig till fots och med cykel än dem som förflyttar sig med bil, i snitt förflyttar sig var tredje person till fots.
  • 35 procent förflyttar sig till fots på sträckan Lilla Sköndal till Skarpnäck vilket är det högsta resultatet av de tre sträckorna.
  • Resultatet visar att man inte förflyttar sig dagligen till fots längs sträckorna utan högst andel gående är någon gång i månaden.
  • Resultatet visar att man känner sig mer trygg än prioriterad som gående längs sträckorna. Högst resultat anger de fotgängare som går längs sträckan Spånga–Tensta där 36 procent känner sig trygga.
  • Endast 15 procent av fotgängarna känner sig prioriterade längs med sträckan Telefonplan–Västberga. Jämfört med 28% av fotgängarna på sträckan Spånga–Tensta.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Frågor till medborgarpanelen om promenadstråk (pdf)

Vad händer med resultatet?

De på trafikkontoret som jobbar med att förbättra förhållandena för gående och som arbetar mot målet att öka andelen lokala gångresor i ytterstaden är tacksamma för dina svar. Resultaten kommer att användas i förbättringsarbetet längs de tre sträckorna.

Medborgarpanelen

Uppdaterad