Resultat – 2021 års sommarplatser

Turistande familj på en parkbänk i city som njuter i solskenet.

2611 paneldeltagare i Medborgarpanelen har i september 2021 svarat på frågor kopplat till sommargågator, sommartorg och pop up-parker i Stockholms stad. Frågorna handlade om kännedom, uppfattning och önskemål.

Tack till dig som deltog!

Tack!

Sedan 2015 gör staden tillfälligt om ett antal platser i Stockholm för att levandegöra stadens offentliga rum och skapa trivsamma, attraktiva och trygga vistelsemiljöer för medborgare och besökare. Vid starten för 7 år sedan testades två sommargågator och i år har vi tagit fram totalt 34 sommarplatser.

Paneldeltagarna svarade på fem frågor. Två av dem hade svarsalternativ och de tre resterande var helt öppna.

Samma undersökning gjordes 2020 vilket ger en intressant möjlighet att jämföra resultaten från de båda undersökningarna och åren.

Urval av resultatet

  • Nästan alla, 94%, känner till eller har hört talas om att Stockholms stad gör om platser till sommarplatser – något fler jämfört med förra året.
     
  • Drygt 8 av 10 tycker det är ett bra initiativ med sommarplatser, en något lägre siffra än förra året.
     
  • På frågan vad man gör när man besöker platserna kommer är svaren; åt och drack, promenerade, satt på en restaurang eller uteservering, strosade.

  • När paneldeltagarna fick önska fritt kring vad de vill se mer av på sommarplatserna nämndes blommor, konst och musik, aktiviteter för barn, foodtruckar och sittplatser.

Vad händer med resultatet?

Vi i arbetsgruppen på trafikkontoret som jobbar med sommar- och vinterplatser är väldigt tacksamma för svaren då de hjälper oss att hela tiden förbättra platserna utifrån upplevelser och önskemål från er besökare.

Tack till dig som deltog!

Se urval av resultatet

Se hela resultatet

Du som vill läsa hela sammanställningen av frågorna om sommarplatser kan göra det i det här pdf-dokumentet.

Frågorna om sommarplatser till medborgarpanelen (pdf)

Exempel på sommarplatser

Sommarplats i Akalla, sommaren 2021.
Sommarplats i Akalla, sommaren 2021.
Sommarplats vid Strömgatan, sommaren 2021.
Sommarplats vid Strömgatan, sommaren 2021.
Sommarplats vid Nybrogatan, sommaren 2021.
Sommarplats vid Nybrogatan, sommaren 2021.
Sommarplats i Bredäng, sommaren 2021.
Sommarplats i Bredäng, sommaren 2021.

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Stora medborgarpanelen

Uppdaterad