Resultat - webbplatsen Stockholm växer

Nu är vi igång med medborgarpanel för våra pilotområden Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområden. Den första frågeomgången till panelen pågick under oktober och november 2018. Den handlade i stora delar om webbplatsen Stockholm växer och hur man tar till sig information om stadsutvecklingsfrågor. Vi har här sammanställt resultatet.

Tack till dig som deltog!

I somras startade staden en digital medborgarpanel för stadsutvecklingsfrågor i pilotområdena Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområden. Nu är resultaten från den första frågeomgången klar.

Medborgarpanelens första frågeomgång pågick under oktober och november 2018 och handlade om webbplatsen Stockholm växer och hur man får information om stadsutvecklingen i sitt område.

Närmare 700 deltog

Totalt svarade 699 personer på frågorna. Som medlem i den digitala panelen får man möjlighet att tycka till och vara delaktig i utvecklingen genom att svara på 4-8 kortare frågeomgångar via e-post per år. Frågorna till paneldeltagarna kan handla om allt från byggande av nya bostäder och skolor till upprustningar vägar, parker och torg. Vi har nu sammanställt resultatet för dig som vill läsa mer.

Stort tack till dig som deltog!

Bläddra bland utvalda frågor

Hela resultatet

Du som vill läsa hela dokumentet/sammanställningen av frågorna kan göra det i ett pdf-dokument.

Frågor om Stockholm växer-webben (2,2 MB)

 

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Medborgarpanelen

Uppdaterad