dcsimg
Söderstaden
Med Söderstaden avses Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen.

Söderstaden

Söderstaden är ett av stadens större stadsutvecklingsområden och består av Globenområdet, Slakthusområdet, Gullmarsplan-Nynäsvägen och Södra Skanstull. Ambitionen är att skapa en tätare, mer funktionell stadsmiljö som länkar samman Hammarby sjöstad, Årsta, Enskede, Blåsut, Dalen och Södermalm.

Projektfakta

Söderstaden består av fyra olika delar med olika karaktär, som utvecklas under olika skeden framöver och tillsammans skapar en ny sammanhållen destination i söderort med fokus på mat, kultur, nöjen och idrott.

Söderstadens olika delar

 1. Globenområdet består av Tele2 Arena, Ericsson Globe och tomterna för Hovet och Söderstadion med utveckling av nöje, sport, kultur, handel, bostäder och kontor.
   
 2. Slakthusområdet är ett renodlat verksamhetsområde som ska utvecklas till en urban stadsdel där bostäder, handel och företagande samverkar med mat, kultur och upplevelser.
   
 3. Gullmarsplan och Nynäsvägen ska bli ett nav för cyklister och fotgängare, kollektivtrafik och bilar med utveckling av bostäder och arbetsplatser. 
   
 4. I Södra Skanstull utvecklas nya bostäder, arbetsplatser och gatunät kring broarna för att göra det lättare att ta sig mellan Södermalm och söderort.

Mål och vision

Söderstaden år 2030 är en attraktiv stadsdel med livlig atmosfär. Det finns ett rikt utbud av upplevelser inom mat-, kultur- idrott och nöjen, samt etableringar inom handel, kontor och service. Med många nya bostäder blir det en blandad stadsdel med trygga urbana stråk som gör det attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. Söderstaden ska bidra till ett tätare Stockholm där olika stadsdelar kopplas samman och gränserna mellan innerstad och ytterstad suddas ut.

 

Tidplan

 • Globenområdet
  I slutet av 2017 utsågs vinnare i en markanvisningstävling för tomterna till Hovet och Söderstadion (Arenan 9). Förslaget bearbetas vidare i en detaljplaneprocess av staden i samarbete med SGA Fastigheter och vinnande konsortium. Utvecklingen är beroende av moderniseringen av Ericsson Globe.
   
 • Slakthusområdet 
  Godkännande av program och inriktningsbeslut togs i början av 2017. Kring årsskiftet 2018/2019 påbörjades rivning av den första byggnaden som inte ska bevaras. Den första etappen var på samråd hösten 2019. De första detaljplanerna i andra etappen påbörjades under 2020. År 2022 planeras de första nya bostäderna att byggas.
   
 • Södra Skanstull 
  Programsamråd hölls september-oktober 2016. I början av 2017 godkändes samrådsredogörelsen och projektet var sedan vilande i avvaktan på utredning om tågspåren i området. Arbetet återupptogs under hösten 2019.
    
 • Gullmarsplan-Nynäsvägen 
  Planarbetet startade i början av 2020 och start-PM planeras till tredje kvartalet 2020.

Nyheter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet ”Nytt om Söderstaden” med olika varianter för delprojekten, handlar om aktuella händelser och utvecklingen i området. Vissa nyhetsbrev går ut per post till boende och hyresgäster i aktuellt område, andra används bara digitalt. Du kan ladda ner dem alla som PDF-filer här på webben.

Nyhetsbrev Slakthusområdet, oktober 2019

Nyhetsbrev Slakthusområdet, december 2017

Nyhetsbrev Södra Skanstull, september 2016

Nyhetsbrev, Söderstaden, december 2015

Nyhetsbrev, Söderstaden, november 2013

Bildgalleri

Flygbild över Söderstaden mot Årstaviken, juni 2019.
Flygbild över Söderstaden mot Årstaviken, juni 2019.
Flygbild över Söderstaden mot Stockholms innerstad, juni 2019.
Flygbild över Söderstaden mot Stockholms innerstad, juni 2019.
Globenområdet 2016.
Globenområdet, vy från öst 2016.
Flygbild Slakthusområdet och Arenaområdet 2013, Stockholms stad
Flygbild Slakthusområdet och Arenaområdet 2013, Stockholms stad
Söderstaden vid byggandet av Tele2 Arena 2012.
Söderstaden vid byggandet av Tele2 Arena 2012.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Söderstaden

Söderstaden

Uppdaterad