dcsimg
Söderstaden
Med Söderstaden avses Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen.

Söderstaden

Söderstaden är ett av stadens större stadsutvecklingsområden och består av Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen. Ambitionen är att skapa en tätare, mer funktionell stadsmiljö som länkar samman Hammarby sjöstad, Årsta, Enskede, Blåsut, Dalen och Södermalm.

Projektfakta

Söderstaden består av fyra olika delar med olika karaktär, som utvecklas under olika skeden de närmaste decennierna.

Söderstadens olika delar

  1. Globenområdet består av Tele2 Arena, Ericsson Globe och tomterna för Hovet och Söderstadion med utveckling av nöje, sport, kultur, handel, bostäder och kontor.
  2. Slakthusområdet är ett renodlat verksamhetsområde som ska utvecklas till en stadsdel där bostäder, handel och företagande samverkar med gastronomi, kultur och upplevelser.
  3. I Södra Skanstull utvecklas nya bostäder, arbetsplatser och gatunät kring broarna för att göra det lättare att ta sig mellan Södermalm och söderort.
  4. Gullmarsplan och Nynäsvägen ska bli ett nav för cyklister och fotgängare, kollektivtrafik och bilar med utveckling av bostäder och arbetsplatser.

Mål och vision

Söderstaden ska fungera som Stockholms evenemangs- och nöjesknutpunkt med ett brett utbud av arrangemang inom idrott, kultur och nöjen samt etableringar inom handel, kontor och service. Med många nya bostäder blir det en blandad stadsdel med trygga urbana stråk som gör det attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt.

Tidplan

  • Globenområdet, i slutet av 2017 utsågs vinnare i en markanvisningstävling för tomterna till Hovet och Söderstadion (Arenan 9). Förslaget bearbetas vidare i en detaljplaneprocess av staden i samarbete med SGA Fastigheter och vinnande konsortium.
  • Slakthusområdet, godkännande av program och inriktningsbeslut togs i början av 2017. 2017 markanvisades den första etappen till olika byggaktörer och Start-PM godkändes i nämnden. I augusti 2018 presenterades en avsiktsförklaring med Atrium Ljungberg, som beslutades av kommunfullmäktige i början av 2019. Kring årsskiftet 2018/2019 påbörjades rivning av den första byggnaden som inte ska bevaras.
  • Södra Skanstull, programsamråd hölls september-oktober 2016. I början av 2017 godkändes samrådsredogörelsen och beslut togs att inte bedriva aktivt planarbete innan resultatet av Försvarets planering av tågspåren i området är färdigt.
  • Gullmarsplan-Nynäsvägen, beräknas starta kring 2020.

Nyheter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet ”Nytt om Söderstaden” med olika varianter för projekten, handlar om aktuella händelser och utvecklingen i området. Nyhetsbreven går (med vissa undantag) ut per post till boende och hyresgäster i aktuellt område. Du kan också ladda ner dem som PDF-filer här på webben.

Nyhetsbrev Slakthusområdet, december 2017

Nyhetsbrev Södra Skanstull, september 2016

Nyhetsbrev, Söderstaden, december 2015

Nyhetsbrev, Söderstaden, november 2013

Bildgalleri

Söderstaden: Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen.
Söderstaden: Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen.
Globenområdet
Globenområdet, vy från öst
Flygbild Slakthusområdet, Arenaområdet, Stockholms stad
Flygbild Slakthusområdet, Arenaområdet, Stockholms stad
Söderstaden: Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen.
Söderstaden: Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Söderstaden

Söderstaden

Uppdaterad