Söderstaden
Med Söderstaden avses Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen.

Söderstaden

Söderstaden är ett av stadens större stadsutvecklingsområden och består av Globenområdet, Slakthusområdet och Gullmarsplan-Nynäsvägen. Ambitionen är att skapa en tätare, tryggare och mer funktionell stadsmiljö som länkar samman Hammarby Sjöstad, Årsta, Enskede, Blåsut, Dalen och Södermalm.

Projektfakta

Söderstaden består av tre olika delar med olika karaktär. Områdena utvecklas under olika skeden framöver och skapar tillsammans en ny sammanhållen destination i söderort med fokus på mat, kultur, nöjen och idrott.

 1. Slakthusområdet är ett renodlat verksamhetsområde som ska utvecklas till en urban stadsdel där bostäder, handel och företagande samverkar med mat, kultur och upplevelser.

 2. Globenområdet består av Tele2 Arena, Ericsson Globe och tomterna för Hovet och Söderstadion med utveckling av nöje, sport, kultur, handel, bostäder och kontor.

 3. Gullmarsplan och Nynäsvägen ska utvecklas till en bytespunkt som kopplar samman omkringliggande stadsdelar i en urban och trygg stadsmiljö.

Mål och vision för Söderstaden

Söderstaden år 2035 är navet i södra Stockholm, där varje områdes unika identitet stärker helheten och bidrar till en sammankopplad stad. Det finns ett rikt utbud av upplevelser inom mat-, kultur- idrott och nöjen, samt etableringar inom handel, kontor och service. Med många nya bostäder blir det en blandad stadsdel med trygga stråk som gör det attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. Mångfalden av verksamheter och evenemang gör Söderstaden till en dynamisk och levande mötesplats, där alla känner sig välkomna. Genom hållbar stadsutveckling skapas en trygg och tillgänglig destination för tusentals boende, arbetande, studerande och besökare.

Tidplan

 • Slakthusområdet 
  Godkännande av program och inriktningsbeslut togs i början av 2017. Kring årsskiftet 2018/2019 påbörjades rivning av den första byggnaden som inte ska bevaras. Första etappen var på samråd hösten 2019. De första detaljplanerna i andra etappen påbörjades under 2020. År 2023 planeras de första nya bostäderna att byggas.

 • Globenområdet
  I slutet av 2017 utsågs vinnare i en markanvisningstävling för tomterna till Hovet och Söderstadion (Arenan 9). Förslaget bearbetas vidare i en detaljplaneprocess av staden i samarbete med SGA Fastigheter och vinnande konsortium. Utvecklingen är beroende av moderniseringen av Globen/Avicii Arena.
   
   
 • Gullmarsplan-Nynäsvägen 
  Ambitionen är en större stadsomvandling av området kring Gullmarsplan. Planarbetet startade i början av 2020 och start-PM togs fram i november 2020.

Nyheter

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet ”Nytt om Söderstaden” med olika varianter för delprojekten, handlar om aktuella händelser och utvecklingen i området. Under åren 2013-2019 skickades vissa nyhetsbrev ut per post till boende och hyresgäster i aktuellt område, och vissa fanns bara digitalt på webben och i tryckt form för utdelning på olika evenemang. Från våren 2020 går det att prenumerera på stadens alla nyhetsbrev.

Prenumerera på stadens nyhetsbrev.

Tidigare nyhetsbrev för Söderstaden

Nyhetsbrev Söderstaden, november 2020

Nyhetsbrev Söderstaden, juni 2020

Nyhetsbrev Slakthusområdet, oktober 2019

Nyhetsbrev Slakthusområdet, december 2017

Nyhetsbrev Södra Skanstull, september 2016

Nyhetsbrev, Söderstaden, december 2015

Nyhetsbrev, Söderstaden, november 2013

Bildgalleri

Flygbild över Söderstaden mot Årstaviken, juni 2019.
Flygbild över Söderstaden mot Årstaviken, juni 2019.
Flygbild över Söderstaden mot Stockholms innerstad, juni 2019.
Flygbild över Söderstaden mot Stockholms innerstad, juni 2019.
Globenområdet 2016.
Globenområdet, vy från öst 2016.
Flygbild Slakthusområdet och Arenaområdet 2013, Stockholms stad
Flygbild Slakthusområdet och Arenaområdet 2013, Stockholms stad
Söderstaden vid byggandet av Tele2 Arena 2012.
Söderstaden vid byggandet av Tele2 Arena 2012.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Söderstaden

Söderstaden

Uppdaterad